double arrow

Трудових ресурсів


Розділ 2 розкриває динаміку показника середньорічної чисельності працівників сфери діяльності, обраної об’єктом дослідження, не менш ніж за п’ять останніх років.

У підрозділі 2.1 слід проаналізувати зміну середньорічної чисельності працівників шляхом визначення аналітичних показників ряду динаміки. В пп. 2.2 за допомогою прийомів укрупнення періодів, розрахунку ковзної середньої, аналітичного вирівнювання потрібно визначити тенденцію цього показника та зобразити її графічно.

У розділі 3 для проведення аналітичного групування із додатку В слід відібрати наступні дані по сукупності підприємств:

- витрати на оплату праці, тис. грн.;

- чисельність працівників, осіб;

- виробництво валової продукції, тис. грн.;

- виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.;

- собівартість реалізованої продукції, тис. гривень.

На базі відібраних показників слід розрахувати:

- середньорічну заробітну плату одного працівника,

- продуктивність праці середньорічного працівника;

- прибуток (збиток) підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- рівень рентабельності виробництва продукції.

Групування слід проводити за рівнем продуктивності праці. За результатами групування слід зробити висновки щодо впливу продуктивності праці на її оплату, а також щодо впливу оплати праці на показники економічної ефективності.

Найбільш помітні залежності досліджуються за допомогою дисперсійного або кореляційно-регресійного аналізу. В якості факторної ознаки рекомендується взяти продуктивність праці, результативних – оплату праці, рівень рентабельності виробництва продукції. Особливу увагу слід звернути на економічну інтерпретацію результатів розрахунків.

У «Висновках» систематизуються результати досліджень в цілому. Робиться коротке резюме про суть категорії «трудові ресурси», показники ефективності їх використання, особливості динаміки та тенденцію чисельності працівників в досліджуваному підприємстві, виявлені взаємозв’язки між рівнем продуктивності та оплати праці.

Варіант – 9

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: