double arrow

Статистичне вивчення витрат на оплату праці


Розділ 2 розкриває динаміку показника середньорічної заробітної плати працівника сфери діяльності, обраної об’єктом дослідження, не менш ніж за п’ять останніх років.

У підрозділі 2.1 слід проаналізувати зміну середньорічної заробітної плати одного працівника галузі шляхом визначення аналітичних показників ряду динаміки. В пп. 2.2 за допомогою прийомів укрупнення періодів, розрахунку ковзної середньої, аналітичного вирівнювання потрібно визначити тенденцію цього показника та зобразити її графічно.

В третьому розділі для проведення аналітичного групування із додатку В слід відібрати наступні дані по сукупності підприємств:

- витрати на оплату праці (по підприємству, галузі рослинництва або тваринництва), тис. грн.;

- чисельність працівників (по підприємству, галузі рослинництва або тваринництва), осіб;

- виробництво валової продукції (по підприємству, галузі рослинництва або тваринництва), тис. грн.;

- виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.;

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень.

На базі відібраних показників слід розрахувати:

- середньорічну заробітну плату одного працівника,

- продуктивність праці середньорічного працівника;

- прибуток (збиток) підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- рівень рентабельності виробництва продукції.

Групування слід проводити за рівнем заробітної плати середньорічного працівника. За результатами групування слід зробити висновки щодо впливу продуктивності праці на її оплату, а також щодо впливу оплати праці на показники економічної ефективності.

Найбільш помітні залежності досліджуються за допомогою дисперсійного або кореляційно-регресійного аналізу. В якості факторної ознаки рекомендується взяти групувальну ознаку, результативних – продуктивність праці, рівень рентабельності виробництва продукції. Особливу увагу слід звернути на економічну інтерпретацію результатів розрахунків.

У «Висновках» систематизуються результати досліджень в цілому. Робиться коротке резюме про суть категорії «оплата праці», показники її рівня, особливості динаміки та тенденцію рівня оплати праці в досліджуваному підприємстві, виявлені взаємозв’язки між рівнем оплати та продуктивності праці, виноситься пропозиції по вдосконаленню форм оплати праці.

Варіант – 11

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: