double arrow

Поняття та види рядів динаміки


Суспільні явища безперервно змінюються, розвиваються в часі і просторі. Так, протягом певного часу змінюється обсяг виготовленої продукції, споживання матеріальних благ, рівень продуктивності праці, структура суспільного виробництва тощо.

Суспільні явища слід вивчати в неперервному розвитку, для чого формуються хронологічні ряди, які також називають рядами динаміки, динамічними рядами.

Динамічний ряд – це послідовність упорядкованих в часі кількісних показників, які характеризують рівень розвитку досліджуваних явищ. Цифри (показники), із яких складається динамічний ряд, називаються рівнями.

Ряд динаміки складається з двох елементів: рівнів ряду і моментів (періодів) часу, до яких належать ці рівні.

За часом, що відображається в рядах динаміки, вони поділяються на моментні і інтервальні.

В моментних рядах динаміки рівні висвітлюють величину явища на певну дату (табл.6.1)

Таблиця 6.1 - Залишки готової продукції на складі підприємства на початок місяця

Місяць 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07
Залишки готової продукції, тис. тис. грн. 3,5 2,8 3,0 2,9 2,0 2,7 1,9

В інтервальних рядах рівні висвітлюють величину явищ за певний проміжок часу (таблиця 6.2).

Таблиця 6.2- Обсяг виготовленої продукції

Місяць Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Обсяг виготовленої продукції, тис. грн.

На відміну від моментних рядів динаміки, рівні явищ за окремі періоди, тобто рівні інтервальних рядів, можна підсумовувати, в результаті чого одержують нові рівні за більш тривалий період. Так, підсумовуючи дані за три місяці (див. табл.6.2) можна одержати рівні за І і ІІ квартали.

За відстанню між датами або інтервалами часу виділяють повні і неповні ряди динаміки.

У повних рядах дати або періоди ідуть один за одним з рівними інтервалами.

У неповних рядах принцип рівних інтервалів не дотримується.

Наведені в таблиці 6.1 і 6.2 динамічні ряди є повними.

Неповний динамічний ряд можна показати на підставі наведених в таблиці 6.1 даних про залишки готової продукції (таблиця 6.3).

Таблиця 6.3 - Залишки готової продукції на складі підприємства

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7