double arrow

Пример расчёта


Исходные данные (при %МК=4,5%)

Q=50000 т/год

t=35°C

T=500°C

σ=4

γ=48 грн./ум.т

h=20 м

υ=3 м/с

Молекулярна Маса метилмеркаптана (МК)%

CH3SH = 12+3+32 +1 =ММК=48

1.1. Маса метилмеркаптана в дизельном топливе (ДП) определяется по формуле:

mМК 4,5 = Q * %МК = 50000 т/год * 4,5% / 100% = 2250т/год

1.2. Сколько образуется SO2 при сжигании МК:

CH3SH + 3O2 → SO2 +CO2 + 2H2O

Переведем массу МК в об’єм:

mМК 4,5 * 103 * 22,4 / ММК = 2250т/год * 103 * 22,4 / 48 = 1050000 м3/год

1.3. Маса SO2 :

mSO2 4,5= 1050000 м3/год * 64 10-3/ 22,4 = 3000 т/год

1.4. Эмиссия SO2:

СSO2 4,5 = m SO2 / Q = 3000 т / рік * 103 /50000 т / рік = 60 кг / т

1.5 . Наведена маса СO:

МСO= Q * ССО * АСО = 50000 т/рік *23*1*10-3 = 1150,00 ум.т./рік

Наведена Маса NOx :

МNOx= Q * СNOx * АNOx = 50000 т/рік *41*41*10-3 = 84050,00 ум.т./рік

Наведена Маса SO2:

МSO2 4,5=Q * СSO2 * АSO2 = 50000 т/рік *60*22,8*10-3 = 68400 ум.т./рік;

Наведена Маса CHx :

МCHx= Q * СCHx * АCHx = 50000 т/рік *11*3,16*10-3 = 1738,00 ум.т./рік

Наведена Маса сажа :

Мсажа = Q * Ссажа * Асажа = 50000 т/рік *8*250*10-3 = 100000,00 ум.т./рік

Сумаційна наведена маса:

ΣM4,5SO2+МСO+МNOx+МCHx+Мсажа=68400+1150+84050+1738+100000=255338ум.т./рік

1.6. Безрозмірна поправка на тепловий підйом факела викиду в атмосфері визначається за формулою [5]:

φ=1+∆T/75=1+465°C/75=7,2

где ∆T=T-t=500°C-35°C=465°C,

Поправка, яка враховує характер розсіювання маси в атмосфері, визначається за формулою (3) [5]:

f=[100/(100+7,2·20)]*[4/(1+3)]=0,41

1.7. Абсолютна шкода визначається за формулою:

Y=γ*σ*f*ΣM

У4,5% = 48·4·0,41·255338 =20092170,49 грн./рік

1.8. Маса викидів забрпитнень при работі СЕУ ДТ4,5% після каталітичного нейтралізатора (К) визначається за формулою:

Мк=Q*(ССОкСОNОxкNoxSO2кSO2CHxкCHxсажаксажа),

α=95%

mSO2 к= (1-95/100)*mSO2=(1-95/100)*3000 т/рік= 150 т/рік,

що відповідає СSO2 к=150000кг/т/50000т/рік=3кг/т

МSO2к=50000т/рік(3*22,8)10-3=34200,00 ум.т./рік;

УSO2к=48·4*0,41*34200,00 =269114,75 грн./рік

Мк=50000т/рік((10*1+15*41+3*22,8+3*3,16+1*250)10-3=47644,00 ум.т./рік;

Абсолютна шкода после каталитического нейтрализатора определяется за формулою:

У4,5% к=48·4*0,41*47644,00 =3749036,07 грн./рік

Відвернена шкода після каталітичного нейтралізатора визначається за формулою:

Пк=У4,5% –Ук= 20092170,49 - 3749036,07=16343134,43 грн./рік.

Величина питомої відверненої шкоди визначається за формулою:

Ппит к=16343134,43/50000=326,86 грн./т

Исходные данные (при %МК=3,5%)

1.1. Маса метілмеркаптана в дизельному паливі (ДП) визначається за формулою::

mМК 3,5 = Q * %МК = 50000 т/рік * 3,5% / 100% = 1750,00 т/рік

1.2. Скільки утворюється SO2 при спалюванні МК :

CH3SH + 3O2 → SO2 +CO2 + 2H2O

Переведемо масу МК в об'єм:

mМК 3,5 * 103 * 22,4 / ММК = 1750,00т/рік * 103 * 22,4 / 48 = 816666,67 м3/рік

1.3. Маса SO2 :

mSO2 3,5= 816666,67 м3/рік * 64 10-3/ 22,4 = 2333,33 т/рік

1.4. Емісія SO2:

СSO2 3,5 = mSO2 / Q = 2333,33 т/рік * 103/ 50000 т/рік = 46,67 кг/т


1.5. Наведена маса СO:

МСO= Q * ССО * АСО = 50000 т/рік *23*1*10-3 = 1150,00 ум.т./рік

Наведена маса NOx :

МNOx= Q * СNOx * АNOx = 50000 т/рік *41*41*10-3 = 84050,00 ум.т./рік

Наведена маса SO2 :

МSO2 3,5=Q * СSO2 * АSO2 = 50000 т/рік *46,67 *22,8*10-3 = 53200,00 ум.т./рік;

Наведена маса CHx :

МCHx= Q * СCHx * АCHx = 50000 т/рік *11*3,16*10-3 = 1738,00 ум.т./рік
Наведена маса сажа :

Мсажа = Q * Ссажа * Асажа = 50000 т/рік *8*250*10-3 = 100000,00 ум.т./рік

Сумаційна наведена маса:

ΣM3,5SO2+МСO+МNOx+МCHx+Мсажа=53200,00+1150+84050+1738+100000=240138,00ум.т./рік

1.6. Безрозмірна поправка на тепловий підйом факела викиду в атмосфері визначається за формулою [5]:

φ=1+∆T/75=1+465°C/75=7,2

де ∆T=T-t=500°C-35°C=465°C,

Поправка, яка враховує характер розсіювання маси в атмосфері, визначається за формулою (3) [5]:

f=[100/(100+7,2·20)]*[4/(1+3)]=0,41

1.7. Абсолютна шкода визначається за формулою:

Y=γ*σ*f*ΣM

У3,5% = 48·4·0,41·240138,00 =18896104,92 грн./рік

1.8. Відвернена шкода визначається за формулою:

П=У4,5% –У3,5% = 20092170,49 - 18896104,92 = 1196065,57 грн./рік

1.9. Питома відвернена шкода визначається за формулою:

ППИТ.= П/Q=1196065,57/50000=23,92 грн./т


Исходные данные (при %МК=1,0%)

1.1. Маса метилмеркаптана в дизельному паливі (ДП) визначається за формулою:

mМК 1,0 = Q * %МК = 50000 т/рік * 1,0% / 100% = 500,00т/рік

1.2. Скільки утворюється SO2 при спалюванні МК:

CH3SH + 3O2 → SO2 +CO2 + 2H2O

Переведемо массу МК в об’єм:

mМК 1,0 * 103 * 22,4 / ММК = 500,00т/рік * 103 * 22,4 / 48 = 233333,33м3/рік

1.3. Маса SO2 :

mSO2 1,0= 233333,33 м3/рік * 64 10-3/ 22,4 = 666,67 т/рік

1.4. Эмиссия SO2:

СSO2 1,0 = mSO2 / Q = 666,67 т/рік * 103/ 50000 т/рік = 13,33 кг/т

1.5. Наведена Маса СO:

МСO= Q * ССО * АСО = 50000 т/рік *23*1*10-3 = 1150,00 ум.т./рік

Наведена маса NOx :

МNOx= Q * СNOx * АNOx = 50000 т/рік *41*41*10-3 = 84050,00 ум.т./рік

Наведена маса SO2 :

МSO2 1,0=Q * СSO2 * АSO2 = 50000 т/рік *13,33*22,8*10-3 = 15200,00 ум.т./рік;

Наведена маса CHx :

МCHx= Q * СCHx * АCHx = 50000 т/рік *11*3,16*10-3 = 1738,00 ум.т./рік

Наведена маса сажа :

Мсажа = Q * Ссажа * Асажа = 50000 т/рік *8*250*10-3 = 100000,00 ум.т./рік

Сумаційна наведена маса:ΣM1,0SO2+МСO+МNOx+МCHx+Мсажа=15200,00+1150+84050+1738+100000=202138,00ум.т./рік

1.6. Безрозмірна поправка на тепловий підйом факела викиду в атмосфері визначається за формулою [5]:

φ=1+∆T/75=1+465°C/75=7,2

де ∆T=T-t=500°C-35°C=465°C,

Поправка, яка враховує характер розсіювання маси в атмосфері, визначається за формулою (3) [5]:

f=[100/(100+7,2·20)]*[4/(1+3)]=0,41

1.7. Абсолютна шкода визначається за формулою:

Y=γ*σ*f*ΣM

У1,0% = 48·4·0,41·202138,00 = 15905940,98 грн./рік

1.8. Відвернена шкода визначається за формулою:

П=У4,5% –У1,0% = 20092170,49 - 15905940,98 = 4186229,51 грн./рік

1.9. Питома відвернена шкода визначається за формулою:

ППИТ.= П/Q=4186229,51/50000=83,72 грн./т

Исходные данные (при %МК=0,1%)

1.1. Маса метилмеркаптана в дизельном топливе (ДП) определяется по формуле:

mМК 0,1 = Q * %МК = 50000 т/рік * 0,1% / 100% = 50,00т/рік (14)

1.2. Сколько образуется SO2 при сжигании МК:

CH3SH + 3O2 → SO2 +CO2 + 2H2O

Переведемо массу МК в об’єм:

mМК 0,1 * 103 * 22,4 / ММК = 50,00т/рік * 103 * 22,4 / 48 = 23333,33 м3/рік

1.3. Маса SO2 :

mSO2 0,1= 23333,33 м3/рік * 64 10-3/ 22,4 = 66,67 т/рік

1.4. Эмиссия SO2:

СSO2 0,1 = mSO2 / Q = 66,67 т/рік * 103/ 50000 т/рік = 1,33 кг/т

1.5. Наведена Маса СO:

МСO= Q * ССО * АСО = 50000 т/рік *23*1*10-3 = 1150,00 ум.т./рік

Наведена Маса NOx :

МNOx= Q * СNOx * АNOx = 50000 т/рік *41*41*10-3 = 84050,00 ум.т./рік

Наведена Маса SO2 :

МSO2 0,1=Q * СSO2 * АSO2 = 50000 т/рік *1,33 *22,8*10-3 = 1520,00 ум.т./рік;

Наведена Маса CHx :

МCHx= Q * СCHx * АCHx = 50000 т/рік *11*3,16*10-3 = 1738,00 ум.т./рік

Наведена Маса сажа :

Мсажа = Q * Ссажа * Асажа = 50000 т/рік *8*250*10-3 = 100000,00 ум.т./рік

Сумаційна наведена маса:

ΣM0,1SO2+МСO+МNOx+МCHx+Мсажа=1520,00+1150+84050+1738+100000=188458,00ум.т./рік

1.6. Безрозмірна поправка на тепловий підйом факела викиду в атмосфері визначається за формулою [5]: φ=1+∆T/75=1+465°C/75=7,2

где ∆T=T-t=500°C-35°C=465°C.

Поправка, яка враховує характер розсіювання маси в атмосфері, визначається за формулою (3) [5]:

f=[100/(100+7,2·20)]*[4/(1+3)]=0,41

1.7. Абсолютна шкода визначається за формулою:

Y=γ*σ*f*ΣM

У0,1% = 48·4·0,41·188458,00 =14829481,97 грн./рік

1.8. Відвернена шкода визначається за формулою:

П=У4,5% –У0,1% = 20092170,49 - 14829481,97 = 5262688,52 грн./рік

1.9. Питома відвернена шкода визначається за формулою:

ППИТ.= П/Q=5262688,52/50000=105,25 грн./т


MK, % мас. 0,1 3,5 4,5
У, грн./рік 14829481,97 15905940,98 18896104,92 20092170,49
У4,5 k       3749036,07

Рисунок 2 – Залежність абсолютної шкоди (У, грн./рік) від вмісту меркаптанів в перерахунку на метилмеркаптан в дизельному паливі,%мас.


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: