Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Властивості і показники асортименту
Властивість асортименту — особливість асортименту, що виявляється при його формуванні і реалізації.

Показник асортименту — кількісний і/або якісний вираз властивостей асортименту, при цьому вимірюванню підлягає кількість груп, підгруп, видів і найменувань товарів.

Одиницею вимірювання показників асортименту є найменування товару або товарний артикул, який може включати назву виду і/або торгової марки.

Широта асортименту — кількість груп, видів, різновидів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп.

Ця властивість характеризується двома абсолютними показниками — дійсною і базовою широтою, а також відносним показником — коефіцієнтом широти.

Загальна широта — сукупність всіх асортиментних одиниць, видів і різновидів товарів однорідних і різнорідних груп.

Асортиментна одиниця — це умовно прийняті за одиницю найменування, торгова марка або товарний артикул і що використовуються у вимірюванні показників асортименту шляхом підрахунку.

Торгова марка — це фірмове найменування одного або декількох товарів, визначене підприємством-виробником або торговою організацією.

Торгова марка, що одержала, популярність і престижність, завдяки технологіям просування (брендинга) називається брендом.

Групова широта — кількість однорідних груп товарів, що випускаються і реалізуються організацією.

Повнота асортименту — здатність набору товарів однорідної групи задовольняти однакові потреби.

Повнота характеризується кількістю видів, різновидів і найменувань товарів однорідної групи і/або підгрупи. Показники повноти можуть бути дійсними і базовими.

Показник дійсної повноти характеризується фактичною кількістю видів, різновидів і найменувань товарів однорідної групи, а базовий — кількістю товарів, що регламентується або запланована.

Коефіцієнт повноти — відношення дійсного показника повноти до базового.

Глибина — кількість торгових марок товарів одного вигляду, і/або їх модифікацій і/або товарних артикулів. Одиницею вимірювання цього показника служить товарна марка, а за наявності модифікацій — одна з них.

Дійсна глибина — кількість торгових марок і/або модифікацій, або товарних артикулів, що є в наявності.

Базова глибина — кількість торгових марок і/або модифікацій, або товарних артикулів, пропонованих на ринку або потенційно можливих для випуску і прийнятих за основу для порівняння.

Коефіцієнт глибини — відношення дійсної глибини до базової.

Стійкість асортименту — здатність набору товарів задовольняти попит на одні і ті ж товари. Коефіцієнт стійкості — відношення кількості видів, різновидів і найменувань товарів, що користуються стійким попитом у споживачів, до загальної кількості видів, різновидів і найменувань товарів тих же однорідних груп.
Новизна (оновлення) асортименту — здатність набору товарів задовольняти потреби, що змінилися, за рахунок нових товарів. Новизна характеризується дійсним оновленням — кількістю нових товарів в спільному переліку і ступенем оновлення, що виражається через відношення кількості нових товарів до загальної кількості найменувань товарів (або дійсній широті).

Оновлення — один з напрямів асортиментної політики організації, що проводиться, як правило, в умовах насиченого ринку.

Структура асортименту товарів — співвідношення виділених за певною ознакою сукупностей товарів в наборі. Вона характеризується питомою часткою кожного виду і/або найменування товару в спільному наборі.

Структура асортименту може виражатися як в натуральних, так і у відносних показниках. Вони розраховуються як відношення кількості окремих товарів до сумарної кількості всіх товарів, що входять в асортимент.

Асортиментний мінімум (перелік) — мінімальна допустима кількість видів товарів повсякденного попиту, що визначають профіль роздрібної торгової організації.

Дата добавления: 2015-10-14; просмотров: 2098; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась - это был конец пары: "Что-то тут концом пахнет". 8623 - | 8184 - или читать все...

Читайте также:

 

35.175.113.29 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.