double arrow

Властивості і показники асортименту

Властивість асортименту — особливість асортименту, що виявляється при його формуванні і реалізації.

Показник асортименту — кількісний і/або якісний вираз властивостей асортименту, при цьому вимірюванню підлягає кількість груп, підгруп, видів і найменувань товарів.

Одиницею вимірювання показників асортименту є найменування товару або товарний артикул, який може включати назву виду і/або торгової марки.

Широта асортименту — кількість груп, видів, різновидів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп.

Ця властивість характеризується двома абсолютними показниками — дійсною і базовою широтою, а також відносним показником — коефіцієнтом широти.

Загальна широта — сукупність всіх асортиментних одиниць, видів і різновидів товарів однорідних і різнорідних груп.

Асортиментна одиниця — це умовно прийняті за одиницю найменування, торгова марка або товарний артикул і що використовуються у вимірюванні показників асортименту шляхом підрахунку.

Торгова марка — це фірмове найменування одного або декількох товарів, визначене підприємством-виробником або торговою організацією.

Торгова марка, що одержала, популярність і престижність, завдяки технологіям просування (брендинга) називається брендом.

Групова широта — кількість однорідних груп товарів, що випускаються і реалізуються організацією.

Повнота асортименту — здатність набору товарів однорідної групи задовольняти однакові потреби.
Повнота характеризується кількістю видів, різновидів і найменувань товарів однорідної групи і/або підгрупи. Показники повноти можуть бути дійсними і базовими.

Показник дійсної повноти характеризується фактичною кількістю видів, різновидів і найменувань товарів однорідної групи, а базовий — кількістю товарів, що регламентується або запланована.

Коефіцієнт повноти — відношення дійсного показника повноти до базового.

Глибина — кількість торгових марок товарів одного вигляду, і/або їх модифікацій і/або товарних артикулів. Одиницею вимірювання цього показника служить товарна марка, а за наявності модифікацій — одна з них.

Дійсна глибина — кількість торгових марок і/або модифікацій, або товарних артикулів, що є в наявності.

Базова глибина — кількість торгових марок і/або модифікацій, або товарних артикулів, пропонованих на ринку або потенційно можливих для випуску і прийнятих за основу для порівняння.Коефіцієнт глибини — відношення дійсної глибини до базової.

Стійкість асортименту — здатність набору товарів задовольняти попит на одні і ті ж товари. Коефіцієнт стійкості — відношення кількості видів, різновидів і найменувань товарів, що користуються стійким попитом у споживачів, до загальної кількості видів, різновидів і найменувань товарів тих же однорідних груп.

Новизна (оновлення) асортименту — здатність набору товарів задовольняти потреби, що змінилися, за рахунок нових товарів. Новизна характеризується дійсним оновленням — кількістю нових товарів в спільному переліку і ступенем оновлення, що виражається через відношення кількості нових товарів до загальної кількості найменувань товарів (або дійсній широті).

Оновлення — один з напрямів асортиментної політики організації, що проводиться, як правило, в умовах насиченого ринку.

Структура асортименту товарів — співвідношення виділених за певною ознакою сукупностей товарів в наборі. Вона характеризується питомою часткою кожного виду і/або найменування товару в спільному наборі.

Структура асортименту може виражатися як в натуральних, так і у відносних показниках. Вони розраховуються як відношення кількості окремих товарів до сумарної кількості всіх товарів, що входять в асортимент.

Асортиментний мінімум (перелік) — мінімальна допустима кількість видів товарів повсякденного попиту, що визначають профіль роздрібної торгової організації.


Сейчас читают про: