double arrow
Властивості і показники якості

Властивість — об'єктивна особливість продукції (або товару), що виявляється при її створенні, оцінці, зберіганні і споживанні (експлуатації). Властивості продукції можуть бути простими і складними.

Показник якості — кількісний і якісний вираз властивостей продукції (або товару). Показники якості є фізичними і/або нефізичними величинами.

Показники якості поділяються на групи залежно від властивостей (одиничні, комплексні і інтегральні), що характеризуються, або від призначення (базові і визначаючі).

Технічний рівень якості — відносна порівняльна характеристика технічної досконалості товарів, заснована на порівнянні дійсних значень показників, що характеризують технічну досконалість, з їх базовим показником, що відображає передові науково-технічні досягнення в цій області. Показник технічного рівня якості застосовується звичайно для характеристики високотехнічних товарів.

Споживацькі властивості — сукупність властивостей, що задовольняють потреби або очікування індивідуальних споживачів.

Технологічні властивості — сукупність властивостей продукції, що задовольняють потреби виробничих споживачів і забезпечують ефективність виробничих процесів.

ТОВАРНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОВАРІВ

Номенклатура товарних властивостей товарів

Номенклатура споживацьких властивостей і показників — сукупність властивостей і показників, що обумовлюють задоволення реальних або передбачуваних потреб. За суттю, ця номенклатура і визначає якісні характеристики споживацьких товарів.

В межах номенклатури споживацькі властивості і показники підрозділяються на групи і підгрупи залежно від їх особливостей і потреб, що задовольняються. Розглянемо докладніше кожну з вказаних груп і підгруп.

Призначення — здатність товарів задовольняти фізіологічні і соціальні потреби, а також потреби в їх систематизації.

Залежно від потреб, що задовольняються, властивості призначення підрозділяють на підгрупи: функціонального, соціального і класифікаційного призначення.


Сейчас читают про: