double arrow

засмічення та виснаження


У даному розділі студенту слід самостійно (в об’ємі 1,0 – 1,5 стор.) описати основні водоохоронні заходи, що будуть найбільш ефективними за отриманих даних. Необхідно також вказати заходи, спрямовані на попередження водної кризи. При цьому рекомендується керуватися такою літературою [8,9,12,14,15,18,20] та ін..


Література

1. Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року. Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

2.Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 р. Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

3.Водний кодекс України від 06.06.1995 р. зі змінами та доповненнями. Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

4.Закон України „Про питну воду та питне водопостачання” від 10.01.2002., № 2918-14. Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

5.Водна стратегія України на період 2011-2020р. Проект. Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

6.Закон України «Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

7.Держ. санітарні правила і норми “Вода питна. Гігієничні вимоги до якості води централізованного господарсько-питного водопостачання” (Затв наказом Мін Охорони здоров’я України від 23,12,1996., № 383). Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

8. Украинская Советская Энциклопедия. – Киев: Главная редакция Украинской Советской Энциклопедии.1985.

9. Природа Украинской ССР. Почвы. /Н.Б.Вернандер, И.Н.Гоголев, Д.И.Ковалишин и др. – Киев: Наук.думка, 1986-216с.

10. Природа Украинской ССР. Климат /БабиченкоВ.Н., Барабаш М.Б., Логвинов К.Т., и др. – Киев: Наук.думка.1984-232с.

11. Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды. /Грезе В.Н., Поликарпов Г.Г, Романенко В.Д. и др. – Киев: Наук.думка.1987-224с.

12. Мелиорация на Украине. / Под ред. Н.А.Гаркуши, - 2-е изд.доп. и перераб. – К., Урожай.1985.

13. Методические рекомендации «Природные условия и почвенный покров областей Украины». Гамаюнов В.Е.и др. – Херсон:1996-1998.

14. Агроклиматический справочник по областям Украины. Л.: Гидрометиздат, 1958-1959.

15. Комплексное использование и охрана водных ресурсов /Юшманов О.Л. и др.- М.: Агропромиздат. 1985.

16. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности./ СЭВ, ВНИИ водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии. – М.: Стройиздат. 1982

17. Практикум по орошаемому земледелию. / Лысогоров С.Д., Ушкаренко В.А. – М.: Агропромиздат. 1985

18. Орошаемое земледелие. Практикум по орошаемому земледелию. / Лысогоров С.Д., Ушкаренко В.А. – М.: Колос 1995-447с.

19. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И. Стрельца – К.: Урожай, 1987. – 304 с.

21. Левківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник. К.: Либідь,2006.- 280с.

22. Грищенко Ю.М. Комплексне використання та охорона водних ресурсів. (Навчальний посібник) - Рівне, 1997. - 247с.

23.Грищенко Ю.Н., Волкова Л.А. Комплексное использование водных ресурсов и охрана окружающей среды. (Учебное пособие) - К.: УМК ВО, 1989. – 275 с.

24.Яцык А.В. Экологические основы рационального водопользования. Учебное пособие. – К.: Издательство "Генеза", 1997. – 640 с.

25.Яцик А.В. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. – К.: Генеза, 2003. – Т.1, кн..1-2.- 400с.

26.Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 216с.

27.Яцик А.В., Шевчук В.Я. Енциклопедія водного господарства, природокористування, природо відтворення сталого розвитку. Київ: Ґенеза, 2006. — 1000 с.

Додаток 1.

РІЧКИ УКРАЇНИ

№№ Назва річки Довжина. км Площа водозбору, км2
1. Айдар 7 370
2. Альма
3. Ангара
4. Базавлук 4 300
5. Балаклійка 1 140
6. Бельбек (Кабартасу)
7. Берда 1 760
8. Березівка
9. Березниця
10. Берека 2 680
11. Берестова 1 810
12. Бик 1 430
13. Бистра
14. Бистра 44,3
15. Бистриця 1 160
16. Бистриця Надвірнянська 1 585
17. Бистриця Солотвинська
18. Біла Тиса
19. Білий Черемош
20. Бобриці
21. Боржава 1 365
22. Бугульча
23. Булавин
24. Велика Вись 2 842
25. Велика Камянка 1 810
26. Велика Карасівка 1 160
27. Великий Бурлук 1 130
28. Верещиця
29. Верхня Терса 1 680
30. Вир 1 250
31. Висунь 2 670
32. Вишня 1 200
33. Вільхівка
34. Вільшанка 1 220
35. Вовк
36. Вовча 13 320
37. Вовча 1 340
38. Водоспадна 8,4
39. Волоська Балакслійка
40. Ворскла 14 700
41. Гірський Тікич 3 525
42. Гнилий Тікич 3 125
43. Гнилопять 1 340
44. Гнізна 1 110
45. Говтва 1 680
46. Горинь 27 650
47. Грунь 1 090
48. Деркул 5 325
49. Десна 88 900
50. Десна 1 402
51. Дніпро 50 3000
52. Дністер 1 362 72 100
53. Дунай 2 850 817 000
54. Євсуг 1 190
55. Єзуч
56. Жванчик
57. Жерів 1 470
58. Замглай
59. Замчиське
60. Західний Буг 73 300
61. Західний Булганак
62. Збруч 3 395
63. Згар 1 165
64. Здвиж 1 775
65. Золота Липа 1 310
66. Золотоношка 1 260
67. Зуя
68. Іква 2 250
69. Іква
70. Інгул 9 890
71. Інгулець 14 460
72. Індол
73. Ірдинь
74. Ірпінь 3 300
75. Ірш 3 070
76. Іршава
77. Казений Торець 5 410
78. Кальміус 5 070
79. Кальчик 1 263
80. Кача
81. Кизил-Коби 5,1
82. Клевень 2 660
83. Кодими 2 480
84. Конка (Кінська) 2 600
85. Коропець
86. Корчик 1 455
87. Коса 38,4
88. Красна
89. Красна (притока) 2 720
90. Кривий Торець 1 590
91. Кринка 2 634
92. Латориця --
93. Ломниця 1 430
94. Лопань 2 000
95. Лохниці
96. Луганка (Лугань) 3 670
97. Мала Карасівка
98. Марта 76,3
99. Мену
100. Мерла 2 030
101. Міус 6 680
102. Мож 1 814
103. Молочна 3 450
104. Мурафа 2 440
105. Опір
106. Орава
107. Орель 10 000
108. Оржиця 2 190
109. Оріхова
110. Орчик
111. Оскола 14 680
112. Південний Буг 63 700
113. Полтава 1 440
114. Прип’ять 11 4300
115. Прут 27 500
116. Псел 22 800
117. Рата 1 790
118. Рибниця
119. Рів 1 162
120. Ріка 1 130
121. Ромен 1 645
122. Росава 1 720
123. Роставиця 1 465
124. Рось 12 575
125. Роська 1 100
126. Русава
127. Савранки 1 767
128. Саксагань 2 025
129. Салгир 4 010
130. Самара 22 660
131. Сан 16 800
132. Свиня
133. Сейм 27 500
134. Сельниця
135. Сивка
136. Синиці
137. Синюха 16 725
138. Сіверський Донець 1 053 98 900
139. Сірет 3 900
140. Сірет (на Україні 110км, 1 600км2) 444 000
141. Січня
142. Случ 13 900
143. Смолка
144. Смотрич 1 800
145. Снов 8 705
146. Соб 2 840
147. Стир 13 130
148. Стохід 3 125
149. Стрий 3 055
150. Стриця
151. Стугна
152. Сула 18 100
153. Сулиця
154. Супій 2 000
155. Східний Булганак
156. Тереблі
157. Тересва 1 225
158. Тетерів 15 000
159. Тиса 153 200
160. Тисьмениця
161. Тікич 4,5 6 657
162. Трубіж 4 700
163. Тясьмин 4 730
164. Убідь 1 310
165. Уборть 5 700
166. Уда 3 894
167. Удой 7 030
168. Уж 8 080
169. Уж (на території України 107км)
170. Улу-Узень (Узербаш)
171. Уманка
172. Усть
173. Утка (Гуска) 98,8
174. Ушиця 1 400
175. Харків 1 160
176. Хорол 4 030
177. Цвітоха
178. Черемош
179. Чичиклія 2 120
180. Чорна
181. Чорна Тиса
182. Чорний Ташлик 2 387
183. Чорний Черемош
184. Шебелинка 44,5
185. Ятрань 2 170

Додаток 2.

Норми водоспоживання та водовідведення на виробництво

промислової продукції, м3

№ п/п Вид продукції Одиниці вимірювань Водоспоживання Безповоротне водоспоживання Водовідведення Випуск продукції на душу населення
прямоточне оборотне
Добуваюча промисловість
Добича нафти 2,75 0,25 2,17т
Добича залізної руди 2,3 0,3 0,21 0,09 0,9т
Чорна металургія
Чавун 0,4т
Сталь 0,56т
Хімічна промисловість
Мінеральні добрива 2,1 2,9 0,112т
Синтетичні волокна 0,005т
Сірчана кислота - 5,29 2,05 3,24 0,092т
Машинобудування
Тепловози, електровози 1шт 6,7шт. на 1млн.чол
Трактори 1трак 2,1 трак. / 1000чол.
Станки - 0,7т на 1000чол.
Лісова, деревообробна, целюлозно-паперова промисловість
Папір 1,4 83,6 0,022т
Картон 1,3 68,7 0,014т
Меблі 1000 грн. 10,5 3,6 6,9 20 грн
Будівельна індустрія
Цемент 1,4 1,2 0,2 0,47т
Цегла 1000 шт 5,4 1,6 0,6 1,0 155шт
Скло 1000 м2 3,0 30,0 0,9 м2
Електротехнічна
Генератори до турбін парових і газових 1000 кВт 71,2 60,8 0,05квт
Легка промисловість
Бавовняні тканини 1000 м2 28 м2
Тканини із вовни 1000 м2 2,4 м2
Тканини із шовку 1000 м2 5,5 44,5 7 м2
Взуття 1000 пар 17,5 2,5 12,5 2,8 пар
Харчова промисловість
М'ясо (в забійній вазі) 3,7 19,3 0,062 т
Молоко, цукор, масло, консерви 0,5 6,5 0,44 т

 

Додаток 3

 


Додаток 3    


Додаток 6.

Значення модульних коефіцієнтів К5%, К50%, К75%, К95%

Сs=1.5Cv

Забезпеченість, Р% Коефіцієнт змінюваності, Cv
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
1,17 1,35 1,53 1,72 1,92 2,13 2,34 2,88 3,16 3,46 3,78 4,12
0,998 0,986 0,977 0,958 0,934 0,902 0,862 0,030 0,994 0,952 0,901 0,840
0,931 0,860 0,785 0,708 0,630 0,545 0,460 0,377 0,292 0,223 0,161 0,111
0,840 0,689 0,548 0,419 0,305 0,207 0,130 0,074 0,038 0,018 0,008 0,003

Сs=2Cv

Забезпеченість, Р% Коефіцієнт змінюваності, Cv
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
1,17 1,35 1,54 1,74 1,94 2,15 2,36 2,57 2,78 3,00 3,22 3,40
0,997 0,986 0,970 0,948 0,918 0,886 0,846 0,800 0,748 0,693 0,640 0,580
0,931 0,858 0,784 0,708 0,634 0,556 0,489 0,416 0,352 0,283 0,288 0,193
0,842 0,696 0,563 0,448 0,342 0,256 0,181 0,120 0,082 0,051 0,030 0,016
Додаток 7. Районування території України за внутрішньорічним розподіленням стоком річок: 1-весна; 2-літо; 3-осінь; 4-зима; 5-номери та границі районів  

Додаток 8. Розподіл річного стоку річок України за сезонами та місяцями в характерні за водністю роки (1-багатоводний 95%, 2-середній 75%, 3- маловодний 50%, 4-дуже маловодний 5%)

Водність року ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
РАЙОН І
32,4 12,1 4,5 4,8 2,5 1,3 1,8 3,6 7,9 17,2 7,8 4,1
41,9 15,2 6,8 3,6 1,7 1,1 1,3 2,2 3,9 13,4 5,5 3,4
48,8 21,3 9,0 2,0 0,9 0,6 1,3 1,7 3,4 6,0 3,1 2,3
52,7 25,0 11,6 1,5 0,8 0,5 0,7 0,9 1,7 2,4 1,3 0,9
РАЙОН ІІ
42,8 9,8 3,8 8,4 3,2 2,1 2,0 2,7 4,8 2,9 4,9 12,6
41,3 14,4 6,1 4,8 3,2 2,4 2,7 3,5 5,7 4,4 3,2 8,3
38,6 16,2 7,7 5,1 3,2 3,8 2,8 3,7 5,4 3,8 5,3 4,4
34,0 16,6 9,4 5,8 3,7 4,4 3,0 4,0 5,4 5,0 4,2 4,5
РАЙОН ІІІ
32,4 9,9 4,9 4,2 6,9 3,4 3,3 4,1 6,4 5,9 5,0 13,6
32,2 13,0 6,2 4,4 3,0 3,8 4,2 5,2 6,3 4,9 6,1 10,7
32,0 14,4 7,9 3,9 3,0 3,1 4,6 5,2 6,6 6,6 5,7 7,0
34,3 17,4 9,6 3,6 2,5 2,5 4,4 4,8 5,5 5,1 4,6 5,7
РАЙОН ІV
13,6 46,5 4,0 3,4 1,9 1,6 2,6 4,3 4,3 7,8 3,4 6,6
48,5 16,1 5,3 3,5 1,9 1,6 2,1 3,1 4,8 5,6 3,4 4,1
42,3 21,1 8,2 3,1 2,0 1,6 2,0 2,9 4,8 5,1 3,4 3,5
40,8 22,3 9,5 3,0 2,0 1,6 2,1 3,0 4,7 4,4 3,3 3,3
РАЙОН V
59,2 11,9 2,9 2,6 2,2 1,0 0,7 1,3 2,3 3,4 9,7 2,8
56,8 15,6 4,2 2,8 1,5 0,9 1,4 2,2 3,8 6,7 2,1 2,0
48,9 20,9 9,0 2,4 1,6 0,9 1,5 2,4 3,8 4,6 2,4 1,6
44,9 25,7 12,1 2,2 1,6 1,0 1,4 2,2 3,2 2,9 1,5 1,3

Продовження таблиці

РАЙОН VI
48,0 11,1 3,2 3,2 3,1 2,1 1,5 2,2 2,6 4,1 3,1 15,8
40,9 16,3 6,6 4,2 2,6 2,1 2,6 3,2 4,3 6,9 4,5 5,8
33,6 19,8 9,4 4,2 2,8 2,2 2,8 3,8 5,1 7,3 4,8 4,2
33,9 19,1 8,2 5,1 3,6 3,1 3,9 4,1 4,3 6,8 3,8 4,1
РАЙОН VII
11,2 17,4 7,0 6,8 7,4 3,6 2,7 4,2 7,9 14,7 6,7 10,4
12,3 19,2 6,9 7,2 6,9 3,7 3,4 4,7 8,5 10,5 4,9 11,8
15,1 19,2 7,9 10,1 6,2 4,1 3,0 3,9 8,6 9,3 4,1 8,5
17,8 23,3 9,9 10,8 5,8 4,2 3,4 3,8 9,2 6,2 2,2 3,4
РАЙОН VIII
6,8 19,5 12,1 11,5 8,0 5,9 4,9 5,0 8,0 9,1 6,4 2,8
7,6 20,8 13,6 10,7 7,6 5,2 4,6 5,6 9,0 7,6 4,0 3,7
8,8 22,8 14,2 10,7 7,4 5,8 4,5 5,3 7,8 5,9 3,6 3,2
9,5 25,5 15,5 10,6 7,1 6,0 4,6 5,0 7,0 4,1 2,6 2,5
РАЙОН ІХ
7,9 17,9 8,2 17,0 10,3 5,8 5,9 3,4 4,4 7,5 3,7 8,0
11,6 19,9 7,0 9,9 10,5 5,6 7,2 4,4 7,3 6,0 3,6 7,0
13,6 21,2 8,5 12,7 8,4 5,2 4,2 5,3 6,7 6,8 3,2 4,2
24,8 16,9 11,6 11,0 6,9 4,6 4,3 4,7 5,0 4,5 2,5 3,2
РАЙОН Х
23,4 8,7 5,9 8,6 8,0 6,3 5,8 5,7 6,6 5,8 5,3 9,9
20,6 10,5 8,3 7,9 7,4 5,5 6,1 6,2 6,2 6,2 5,3 9,8
18,0 12,3 9,5 7,9 6,3 5,8 7,0 6,5 6,5 6,7 5,8 7,7
17,9 12,2 9,9 7,7 5,9 5,8 7,3 6,8 6,4 6,7 6,0 7,4
РАЙОН Х1
34,5 10,5 4,5 5,2 8,1 3,5 3,6 4,2 5,1 4,8 4,6 11,4
32,6 12,7 6,3 6,6 4,1 3,2 3,9 5,1 5,7 5,8 4,6 9,4
29,4 16,0 8,8 5,4 3,4 3,2 4,0 4,7 6,3 4,8 5,5 8,5
28,4 17,8 9,8 4,7 2,9 2,7 4,6 5,2 6,0 4,9 5,0 8,0

Продовження таблиці

РАЙОН Х11
5,3 38,9 12,8 4,7 5,9 4,2 3,1 3,2 3,8 5,7 6,5 5,9
8,8 34,5 15,9 5,5 5,3 3,1 2,2 2,8 4,2 5,5 6,7 5,5
10,5 27,9 20,5 6,2 4,3 2,7 2,4 2,9 3,9 6,1 6,4 7,1
11,1 31,2 17,9 5,1 3,8 2,6 3,0 2,8 3,9 6,2 6,1 6,3
РАЙОН Х111
14,7 52,7 3,7 3,0 3,3 3,7 2,4 1,7 2,2 3,3 3,6 5,7
7,4 44,9 16,3 4,9 2,5 2,2 2,8 2,3 2,2 4,3 5,2 4,8
11,5 38,2 20,3 4,5 2,8 1,9 2,1 2,6 3,1 4,0 4,8 4,2
10,5 35,4 19,0 5,2 2,9 1,8 2,0 3,2 3,7 5,0 5,7 5,6
РАЙОН Х1V
6,4 32,6 14,8 7,7 6,2 4,3 2,9 3,2 4,1 4,7 5,5 7,6
11,0 28,8 16,7 8,0 5,4 4,4 2,4 2,4 3,7 5,1 4,5 7,6
11,3 28,9 18,5 7,3 5,3 4,1 2,2 2,0 3,5 4,7 5,4 6,8
11,3 28,7 18,7 6,7 4,1 3,6 1,7 2,3 3,9 5,4 5,7 7,9
РАЙОН ХV
22,2 49,2 5,3 4,9 4,0 2,9 0,0 0,0 0,0 3,7 2,9 4,9
20,3 51,5 6,8 6,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 2,9 6,9
24,9 48,9 12,6 8,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
РАЙОН ХV1
9,0 22,0 13,7 12,1 9,9 3,9 2,0 0,0 2,2 4,6 7,8 12,8
9,6 15,4 28,4 13,1 6,4 3,4 0,0 0,0 2,1 4,3 7,5 9,8
11,4 29,9 18,5 9,7 4,9 2,6 0,0 0,0 0,0 5,8 9,1 8,1
13,4 32,0 21,9 7,8 3,8 2,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,0 7,8

 


Cgbcjr dbrjhbcnfyj] ksnthfnehb

Віддруковано

Віддруковано редакційно-видавничим центром "Колос"

Херсонського державного аграрного університету

73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23 ХДАУ

тел. 41-44-32


Сейчас читают про: