double arrow

Шкала оцінювання контролю знань студентів


Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів Рівень виконання
Відмінний   Добрий   Задовільний   Незадовільний  
1,5

Заняття 3. Семінар-дискусія

План


Сейчас читают про: