double arrow

проектний уклон похилої лінії ,


.........................................=.....................=.....................;

1.4. довжину d інтервалу: d = dAB : n =.100 :4 = 25 м,

деdАВ - горизонтальне прокладання лінії АВ, n = 4 - число інтервалів.

2. Візьміть відлік в по рейці (чорній стороні) в проектній точціА, в =...................мм.

3. Обчисліть проектні відлікив1, в2, в3, в4, по чорній стороні рейки відповідно в точках1, 2, 3та в точціВ:

в1 = в – iпр × 25000=............................мм; в3 = в2 – iпр ×25000 =...........................мм;

в2 = в1 – iпр × 25000=...........................мм; в4 = в3 – iпр ×25000 =...........................мм;

4. Установіть за допомогою нівеліра послідовно рейку в точках 1, 2, 3, В відповідно з проектними відлікамив1, в2, в3, в4і зафіксуйте в кожному випадку п’ятку рейки.

Лабораторна робота № 10 зарахована .....................................................

Дата: „........” ..........2013 р.

Додаток 1

Таблиця 1. Точність побудови будівельної сітки

Характеристика об'єктів будівництва Середні квадратичні похибки
кутові виміри, с лінійні виміри (відносна точність) визначення перевищень на 1 км ходу, мм
Підприємства і споруди на площі понад 100га. 1/25000
Підприємства і споруди на площі до 100га. 1/10000
Будинки і споруди на площі до10 тис.м2; Дороги, інженерні комунікації на забудованій території. 1/5000
Дороги, інженерні комунікації на незабудованій території, земляні споруди. 1/2000

Додаток 2

Таблиця 2. Умови забезпечення точності кутових вимірів

Процеси, умови вимірів, типи приладів Середні квадратичні похибки кутових вимірів, с
Центрування теодоліта і візирних цілей Оптичним центриром Оптичним центриром, нитковим виском
Фіксування центрів знаків Кресляркою Керном Олівцем, шпилькою Шпиль-кою
Типи теодолітів Т2 Т5 Т30
Кількість прийомів

Додаток 3

Таблиця 3. Умови забезпечення точності лінійних вимірів

Процеси, умови вимірювань, Типи приладів Відносні середні квадратичні похибки результатів лінійних вимірів
- -
Середня квадратична похибка компарування, мм А. Стальними рулетками
- 0,2 0,5 1,5
Укладання в створ - За допомогою теодоліта окомірно
Натяг мірного приладу, Н (кгс) - динамометром,100(10) уручну
Урахування різниці температур компарування і виміру з похибкою,°С - Термометром
1,5
Кількість відліків - 3 пари відліків и 2 здвигу 2 пари відліків и 1 здвиг 1 пара відліків
Фіксація центрів знаків - кресляркою керном олівцем шпиль-кою
Визначення перевищення кінців вимірюваної лінії - нівелюванням окомірно
Типи рулеток по Держстандарту - ОПК2-20 АНТ/1, ОПК2-30 АНТ/1, ОПК2-50 АНТ/1 ОПК3-20 АНТ/10, ОПК3-30 АНТ/10, ОПК3-50 АНТ/10
  Б. Світлодалекомірами або оптичними далекомірами
Типи приладів по Держстандарту СП3, СТ 3Н Д-2, ДНР-5
Діапазон вимірювань, мм 2-3000 40-400, 20-120
               

Додаток 4

Таблиця 4. Умови забезпечення точності висотних вимірів

Умови вимірювань, типи приладів Середні квадратичні похибки перевищення на станції, мм
2-3
Нерівність плечей на станції, м, не більше
Висота візирного променя над перешкодою, м, не менше 0,3 0,2
Типи нівелірів Н-05 і модифікації Н-3 і модифікації Н-10 і модифікації
Типи рейок для нівелірів РН-05 РН-3 РН-10
Типи лазерних приладів - - ПИЛ-1(ТУ ОДО.397.202); ЛВ-5М(ТУ 2.787.001); УКЛ-1(ТУ ЛУ ШФ2.404.000)
Типи рейок для лазерних приладів - - Рейка з фотоприйма-чем; РН-3 для ЛВ-5М
           

Додаток 5

Таблиця 5. Умови забезпечення точності передавання відміток за висотою

Умови вимірювань, типи приладів Середні квадратичні похибки визначення позначок на монтажному горизонті відносно вихідного, мм
Висота монтажного горизонту, м До 15 більше15 до 60 біл.60 до 100 біл.100 до 120
Нерівність плечей на станції, м, не більше
Висота візирного променя над перешкодою, м, не менше 0,2 0,3
Методика роботи узяття відліку на монтажному горизонті Одночасне взяття відліків на верхньому і нижньому горизонтах
  Типи нівелірів, рейок, теодолітів Н-3 і модифікації, РН-3 Н-05 і модифіка-ції; РН-05
Типи рулеток ВПК2-20 АНТ/1, ВПК2-30 АНТ/1, ВПК2-50 АНТ/2
Натяг рулеток, Н(кгс) 100(10)
           

ЗМІСТ

Індивідуальні вихідні дані
Лабораторна робота №1. Робота з картою.
Лабораторна робота №2. Обчислення розбивних елементів.
Лабораторна робота №3. Складання розбивного креслення.
Лабораторна робота №4. Проектування горизонтальної площини з балансом земляних робіт.
Лабораторна робота №5. Проектування похилої площини.
Лабораторна робота №6. Винос на місцевість кутової точки будівельної сітки.
Лабораторна робота №7. Визначення крену димової труби по її видимій частині способом горизонтальних кутів.
Лабораторна робота №8. Винос у натуру проектної позначки.
Лабораторна робота №9. Передача позначки на монтажний горизонт і на дно коткована.
Лабораторна робота №10. Розбивка на місцевості проектної похилої лінії.
Додатки 1-5 23-25

Сейчас читают про: