double arrow

Виконайте над першими двома відношеннями операції об’єднання, перерізу,різниці, і композиції та подайте їх у вигляді матриць або графів.


ВАРІАНТ 29

Задані множини:

S = {s1 , s2 , s3, s4 , s8 , s9 , s10 }

G = {g1 , g8 , g9 , g10 }

K = {2, 4, 6, 8, 10, 12 16, 18 , 20 }

J = {1, 3, 5, 711, 13, 15, 17 , 19 }

1. Знайдіть повні Декартові добутки:

G ×S , S × S , K × J

2. Запишіть два різних відноршення відношення:

- A і В відношення від G до S

- B І А відношення від S до G

- C і А відношення від Z до G

- D і В відношення від Y до G

- A і В відношення від G до X

ЗапишітьR відношення від X до X

- R відношення від S до S

- Q відношення від K до J

Подайте ці відношення у вигляді графів та матриць.

Випишіть перерізи першого відношення за елементами першої множини і подайте його у вигляді таблиці

Виконайте над першими двома відношеннями операції об’єднання, перерізу,різниці, і композиції та подайте їх у вигляді матриць або графів.

ВАРІАНТ 30

Задані множини:

X = { z3, z4 , z5 , z6 }

Y = { s2 , s9 , s10 }

K = {2, 6, 14, 18 , 20 }

J = { 7, 9, 11, 13 }

1. Знайдіть повні Декартові добутки:

X×Y, X × X, K × J,

2. Запишіть два різних відношення:

- A і В відношення від X до Y

Запишіть

- R відношення від X до X

- Q відношення від K до J

Подайте ці відношення у вигляді графів та матриць.

Випишіть перерізи першого відношення за елементами першої множини і подайте його у вигляді таблиці

Виконайте над першими двома відношеннями операції об’єднання, перерізу,різниці, і композиції та подайте їх у вигляді матриць або графів.


Сейчас читают про: