double arrow

Лекція 3. Оздоровлення повітряного середовища виробничих приміщень.


План лекції:

3.1. Вплив шкідливих речовин на організм людини.

3.2.Нормування шкідливих речовин та контроль за станом повітряного середовища робочої зони.

3.3. Заходи та засоби попередження забруднення повітря виробничих приміщень.

3.4. Види вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення.

Питання для самостійної роботи:

3.5. Характеристика, нормування виробничого шуму та засоби захисту від нього.


Сейчас читают про: