double arrow

Аналіз орієнтовних навчальних програм туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді

2

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Позашкільні навчально-виховні заклади, які спрямовують свої зусилля на забезпечення потреб учнівської молоді в творчій самореалізації, здобуття нею позашкільної освіти, умінь і навичок за інтересами.

Туристські походи, краєзнавчі екскурсії є важливим засобом формування у підростаючого покоління національної свідомості, любові до рідного краю, його природи та історико-культурної спадщини, виховання юних патріотів української землі.

Запропоновані Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / За заг. ред. Ю. В. Штангея. – К.: ІЗМН, 1996. – 368 с. рекомендовані для позашкільних і середніх загальноосвітніх закладів. Вони складаються з програм двох профілів – туристські та краєзнавчі.

Обов’язковим для туристсько-краєзнавчих гуртків (об’єднання) є краєзнавчий компонент, а для краєзнавчих – блок із базової туристської підготовки. Блоки компонуються в єдині туристсько-спортивні та краєзнавчі програми відповідно до 1-го, 2-го, 3-го років навчання.

Кожна програма передбачає теоретичні відомості та практичні заняття (у приміщенні й на місцевості). До програм додається перелік літератури на допомогу керівникам гуртків(об’єднань).

Програми обох профілів розраховані на учнів починаючи з 5-го класу, що дозволить їм реалізувати свої навички й уміння в походах, експедиціях, екскурсіях, згідно з “Правилами проведення туристських походів, експедицій і екскурсій з учнівською і студентською молоддю України”(Наказ Міністерства України № 52 від 03.03. 93.)

До програм уперше окремими розділами увійшли “Основні вимоги до знань і вмінь”, де визначено, що повинен знати і вміти юний турист 1-го, 2-го, 3-го років навчання для участі в походах, змаганнях відповідної складності.

Члени гуртків (об’єднань) можуть включатись у масові, регіональні та всеукраїнські заходи. Це походи, польові експедиції, змагання, навчально-тренувальні збори. Вони можуть брати участь у роботі територіальних відділень Малої академії наук і наукових товариств учнів, включатися в Рух учнівської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів, параду “Моя земля –земля моїх батьків”, а також стати учасниками Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих експедицій учнівської молоді. Цей збірник вміщує наступні програми:
1. Історики-краєзнавці.

2. Географи-краєзнавці.

3. Екологи-краєзнавці.

4. Юні музеєзнавці.

5. Юні етнографи.

6. Юні геологи.

7. Літературне краєзнавство.

8. Програма базової підготовки з пішохідного туризму.

9. Народознавство.

10. Загальна фізична підготовка.

11. Орієнтовна програма для фізичної підготовки туристсько-краєзнавчих гуртків краєзнавчого профілю.

12. Гігієна туриста. Долікарська медична допомога потерпілому.

13. Спелеотуризм.

14. Юні топографи-картографи.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про: