double arrow

Аналіз програм для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів

1

Тема 5. Краєзнавча робота позашкільних закладів

1.Аналіз програм для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів.

2. Аналіз орієнтовних навчальних програм туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді.

3. Форми пошукової діяльності учнів у позашкільних закладах.

Рекомендована література

1. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство. Навчальний посібник. За редакцією проф. Заставного Ф.Д. - К.: Знання, 2006. - 575 с.

2. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство. Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 352 с.

3. Обозний В.В. Краєзнавство.–К.:ТОВ“Міжнародна фінан. агенція”,1997. – 265 с.

5. Демідієнко О. Я., ІоноваО. М., Кузнецова В. І. Основи краєзнавства. - К., 2001. с.321.

6. Круль В.П. Краєзнавство: історична географія: Конспект лекцій. - Чернівці: ЧДУ, 1999. - 107 с.

7. Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи: Наук, збірник. - К.: Академія, 2003. - 232 с

8. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища школа, 1994. – 191с.

 

Аналіз програм для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів

Виховання молодого покоління фізично міцним, загартованим, ґрунтовно обізнаним з основами знань – головне завдання освітніх навчально-виховних закладів України.

Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.) передбачає розвиток позашкільної освіти шляхом розгортання широкої мережі гуртків, клубів за інтересами, творчих об’єднань. Важливе місце у формуванні особистості дітей та підлітків посідає туризм і краєзнавство. В процесі активного пізнання історії рідного краю витоків національної культури, знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків у юних туристів-краєзнавців виховується почуття чутливості, доброти, дбайливого ставлення та поваги до історії краю.

У збірнику Програми для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів/ Кол. укладачів; За ред. Д. Г. Омельченко .– К.: ІЗМН, 1996. – 124 с. представлено добірку авторських програм керівників гуртків, секцій позашкільних навчально-виховних закладів.

Програми збірника відповідають нормативам та вимогам на значок “Мандрівник України”, розрядним нормам та вимогам Єдиної спортивної класифікації України, ґрунтуються на науково-теоретичних та світоглядних заходах відповідних гуманітарних програм базових дисциплін, затверджених Міністерством освіти України.
У збірник програм з туристсько-краєзнавчого профілю ввійшли програми гуртків юних екскурсоводів, спрямовані на ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, оволодіння значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному екскурсоводу, формування у школярів наукових інтересів і творчих здібностей, орієнтацію учнів на професію екскурсовода.

При складанні програм автори враховували обсяг знань дітей та юнацтва з основних предметів загальноосвітньої школи, вікові особливості гуртківців краєзнавчої освіти дітей.

Програми є орієнтовними, керівник гуртка може змінювати, або доповнювати їх відповідно до конкретних умов роботи. Крім вивчення профільних тем, авторами цих програм планується масова та суспільно-корисна робота (екскурсії, дослідження, практичні заняття, експедиції тощо.).

Адресується керівникам позашкільних закладів, методистам, керівникам гуртків, секцій, дитячих творчих об’єднань.

Подані програми та рекомендації – орієнтир для професійного самоаналізу і формування творчого підходу до системного, науково-методичного забезпечення позашкільного педагогічного процесу. Цей збірник вміщує наступні програми:

1. Водотика С. Г., Лужинецька Л. А., Сомова Н. О., Козацькому роду нема переводу (Козацтво на Херсонщині).

2. Трощенко В. О. Спортивний туризм.

3. Колотуха О. В. Спортивний туризм.

4. Горбунов Е. В. Юні екологи і краєзнавці.

5. Фалінський Е. В. Туристсько-краєзнавчий гурток.

6. Ковальчук Л. М. Географи-краєзнавці.

7. Кугмай Г. М. Юні екскурсоводи.

8. Радзієвський В. О. Юні спелеологи.

9. Грабовська Ю. А., Шипко А. Л. Туристсько-краєзнавча діяльність старшокласників.

10. Ігнатьєва О. О. Юні етнографи.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про: