double arrow

Розрахунок припусків і допустимих розмірів за технологічними переходами на обробку стакана підшипникаТехнологічні операції і переходи обробки елементарних поверхонь Елементи припуску, мкм Розрахунковий припуск Zmin мкм Розрахунковий розмір dр, мм Допуск ТА, мкм Граничні розміри, мм Граничні значення припусків, мкм
Rz T(h) ρ ε dmin dmax
Токарна обробка на багатошпиндельному напівавтоматі. Зовнішній діаметр Ø 270-0,210
Заготовка   70,0     271,526 271,526 272,726    
Точіння чорнове - 4,2 2×686 270,154 270,154 270,954
Точіння напівчистове - 3,5 2×102 269,95 269,95 270,27
Точіння чистове - 2,8 2×80 269,79 269,79 270,0
Усього
Торець «Б» (розмір 125-0,123)                      
Заготовка       126,087 126,087 127,687    
Точіння чорнове - 16,2 125,167 125,167 125,417 0,92 2,27
Точіння напівчистове - 13,5 125,051 125,051 125,211 0,116 0,206
Точіння чистове - 10,8 124,937 124,937 0,114 0,211
Усього 1,15 2,687
Зовнішній діаметр Ø 230-0,46                      
Заготовка          
Точіння чорнове - 3,0 2,1265 229,82 229,82 230,54 2,53 3,41
Точіння напівчистове - 2,75 2,140 229,54 229,54 230,0 0,28 0,54
Усього 2,81 3,95
Отвір Ø 160+0,16                      
Заготовка       156,58 155,0 156,6    
Розточування чорнове - 41,0 2,1640 159,86 159,33 159,86 3,26 4,33
Розточування чистове - 2,0 2,150 160,16 160,16 0,3 0,67
Усього 3,56 5,00

 

Порядок виконання

1) Згідно обраного варіанта визначити величину складових припуску, значення допусків за всіма операціями (переходами) і розрахувати за формулами міжопераційні значення припусків.

2) Визначити величину розрахункових і граничних розмірів заготовки для операцій технологічного процесу.

3) Розрахувати граничні значення припусків для технологічних операцій.

4) Зробити перевірку розрахунків.

5) Побудувати схему графічного розташування припусків і допусків.

3.5. Контрольні запитання

1) Назвіть методи визначення припусків на обробку. У чому переваги й недоліки кожного з них?2) Напишіть формулу розрахунку Zmin на обробку круглих і плоских поверхонь.

3) Від яких факторів залежать величини Rz і Т?

4) Як визначається залишкова величина просторових відхилень для різних видів заготовок?


 

Практична робота. Нормування механічного оброблення деталей

4.1. Завдання.Розрахувати норми часу на виконання отвору в деталі.Сейчас читают про: