double arrow

Порядок виконання роботи. 1) Проаналізувати завдання згідно номера варіанта (табл1) Проаналізувати завдання згідно номера варіанта (табл. Д.2.3).

2) Розробити послідовність механічної обробки залежно від типу поверхні та вимог до розмірної точності й шорсткості поверхні.

3) Розробити альтернативний варіант технологічного процесу, який забезпечуватиме необхідну якість поверхонь.

4) Порівняти альтернативні варіанти механічної обробки за собівартістю.

5) Вибрати спосіб для зміцнення оброблюваної поверхні залежно від матеріалу деталі та вимог до фізико-хімічних властивостей поверхні.

6) Скласти схему вибраної послідовності ТП обробки.

7) Проаналізувати отримані результати.

2.6. Контрольні запитання

1) Які вихідні дані для вибору способу і послідовності обробки?

2) Як визначити собівартість механічної обробки за приведеними затратами?

3) Як вибирається спосіб поверхневого зміцнення?

4) У якому випадку використовується спосіб хіміко-термічного зміцнення?

5) Для забезпечення яких фізико-механічних властивостей використовуються способи поверхневого пластичного деформування?


3. Практична робота. Розрахунок припусків на механічне оброблення

3.1. Завдання. Розрахувати припуск на механічне оброблення виробу.Сейчас читают про: