double arrow

Визначення норми штучного часу


1) Основний час Т0. Величина Т0 визначається розрахунковим етапом на основі вибраних режимів різання за формулою (4.5).

2) Допоміжний час Тд. До допоміжного часу входять затрати часу на таку дію: а) управління верстатом (пуск, встановлення, перемикання передачі швидкості й подачі та ін.); б) переміщення інструмента; в) установка і знімання деталі та інструмента; г) вимірювання деталі.

Допоміжний час може бути ручним, машинним і машинно-ручним. Ручний час ділиться на перекритий і не перекритий машиною час. У величину Тв входить лише не перекритий допоміжний час. Визначення складових Тв виконується за нормами на різні допоміжні прийоми.

3) Час обслуговування робочого місця Тоб.Час обслуговування робочого місця протягом зміни складається із часу технічного і часу організаційного обслуговування:

Тоб.= Тт.об+ То.об , (4.7)

Час технічного обслуговування Тт.об витрачається на виконання таких дій: а) налагоджування і регулювання верстата; б) заміну затупленого інструмента; в) правку шліфувальних кругів або правку різця; г) видалення стружки в процесі роботи і т. д.

Час технічного обслуговування робочого місця залежить від основного часу, і тому переважно його вираховують у відсотках до основного часу.

Час організаційного обслуговування То. об витрачається на виконання таких робіт: а) розкладання інструмента на початку зміни і прибирання його по закінченню зміни; б) очищення і змащування верстата; в) огляд і випробовування верстата та ін. То. об вираховують у відсотках до оперативного часу. Необхідні дані для розрахунку То. об.
4) Час перерв на відпочинок і фізичні потреби Тф.Час перерв на відпочинок враховуються у виняткових випадках (для фізично тяжких робіт). Час на фізичні потреби вираховується у відсотках від оперативного часу.

5) Підготовчо-заключний час Тп.з.. Призначається на всю партію деталей і враховується в штучно-калькуляційному часі лише в умовах серійного виробництва.

Цей час затрачається на таке: а) ознайомлення робочого з роботою і читання креслення; б) підготовку робочого місця, налаштування верстата, інструмента та засобів для обробки даної партії деталей; в) зняття інструмента та засобів по закінченню обробки партії деталей.

4.3.Нормування при багатоінструментальній обробці колодки гальма на свердлильному верстаті, приклад

Вихідні дані:Деталь — колодка ручного гальма (рис. 4.1).Рис. 4.1. Ескіз обробки колодки гальма

 

Заготовка — виливок із ковкого чавуну КЧ37-12, 130…170НВ.

Операція: обробити два отвори в лінію (див. ескіз).

1. Свердлити до D = 18,5 мм в 2-х деталях на прохід (ІІ поз.).

2. Зенкерувати до D = 19,7+0,15 мм в 2-х деталях (ІІІ поз.).

3. Розвертання до D = 20+0,033 мм в 2-х деталях на прохід (IV поз.).

Верстат — вертикально-свердлильний мод. 2С135 для спеціальних налаштувань зі 6-шпиндельною головкою. Передаточне відношення для шпинделів, які затискають свердла і зенкера, — 1,25, які затискають розвертки — 0,75. Пристрої — 4-позиційний поворотний стіл на дві деталі в кожній позиції (І поз. — завантажувальна).

Інструмент:

1) свердло Р6М5 з нормальною заточкою, D = 18,5 мм — 2 шт.;

2) зенкер Р6М5, D = 19,85 мм — 2 шт.;

3) розвертка Р6М5, D = 20Н8 мм, — 2 шт.


Сейчас читают про: