double arrow

Порядок виконання роботи. 1) На основі вихідних даних (додаток 6) розв’язати задачу згідно варіанта.1) На основі вихідних даних (додаток 6) розв’язати задачу згідно варіанта.

2) Визначити максимальний зазор в з’єднанні отвір втулки – оправка.

3) Знайти похибку базування втулки на оправці.

4) Знайти похибку установки втулки.

5) Визначити допуск на оброблювану поверхню втулки.

6.5. Контрольні запитання

1) Як визначається сумарна похибка пристрою?

2) Як визначається похибка базування при встановленні деталі із зазором на оправку?

3) Як визначається похибка базування при фрезеруванні лиски на циліндричній деталі?

4) Із яких складових складається похибка установки?


 

Практична робота. Розрахунок сил затискання у верстатних пристроях

7.1. Завдання.Визначити силу затискання у Г-подібному прихваті, при фрезеруванні ступінчастого вала. Виконати ескіз прихвата та показати схему сил, що діють на заготовку.Сейчас читают про: