double arrow

Санітарна обробка на підприємствах м'ясної промисловості

1

Для курсового проектування студенту

Механіко – технологічного технікуму

ОНАХТ

 

Бошканяну Христині Олександрівні

(прізвище , им'я та по батькові )

Тема проектуРозробка по обробці шерстних субпродуктів потужністю

Вихідні дані до проекту Продуктивність заводу 10 т/зміну ______________________

 

Склад проекту: Розрахунково - пояснювальна записка ____ сторінок,

графічна частина ____ аркуші.

 

Пояснювальна записка

ЗМІСТ. Вступ

1 Вимоги до якості сировини і готової продукції

2 Технологічні схеми виробництва продукції

2.1Обгрунтування вибору технологічних схем

2.2Технологічні схеми виробництва продукції в апаратурному та функціональному виконанні

3 Розрахунок сировини ТА готової продукції

4 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ,характеристИка та розрахунок кількості одиниць ТЕХНОЛОГІЧНОГО устаткування

Розрахунок виробничих площ

6 Опис технологічного процесу виробництва ПРОДУКЦІЇ

7 Організації контролю якості продукції

Санітарна обробка на підприємствах м'ясної промисловості

Техніка безпеки на виробництві

10 охорона навколишнього середовища Література_________________________________________________________________

Графічна частина

Лист 1 Технологічна схема_________________________________________________________

Лист 2 План цеху _____________________________________________________________

 

Дата видачі завдання " 10 " вересня 2012 р.

Термін виконання " 10 " грудня 2012 р.

 

Голова циклової комісії ____________________ Тупікова І.О.

 

Керівник проекту ____________________ Тупікова І.О.

ЗАВДАННЯ

Для курсового проектування студенту

Механіко – технологічного технікуму

ОНАХТ

 

___ Демідовій Дарї Сергіївні

(прізвище , им'я та по батькові )

Тема проекту__Розробка проекту забійного цеху по переробці

великої рогатої худоби

Вихідні дані до проекту Продуктивність заводу 36 т/зміну ______________________

 

Склад проекту: Розрахунково - пояснювальна записка ____ сторінок,

графічна частина ____ аркуші.

 

Пояснювальна записка

ЗМІСТ. Вступ

Вимоги до якості сировини і готової продукції

2 Технологічні схеми виробництва продукції

2.1Обгрунтування вибору технологічніх схем

2.2Технологічні схеми виробництва продукції в апаратурному та

фунціональному виконанні

3 Розрахунок сировини ТА готової продукці Ї

4 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ,характеристка та розрахунок кількості одиниць ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Розрахунок виробничих площ

6 Опис технологічного процесу виробництва ПРОДУКЦІЇ

7 Організації контролю якості продукції

Санітарна обробка на підприємствах м'ясної промисловості

Техніка безпеки на виробництві

10 охорона навколишнього середовища Література_________________________________________________________________
Графічна частина

Лист 1 Технологічна схема_________________________________________________________

Лист 2 План цеху _____________________________________________________________

 

Дата видачі завдання " 10 " вересня 2012 р.

Термін виконання " 10 " грудня 2012 р.

 

 

Голова циклової комісії ____________________ Тупікова І.О.

 

Керівник проекту ____________________ Тупікова І.О.

 

ЗАВДАННЯ

Для курсового проектування студенту

Механіко – технологічного технікуму

ОНАХТ

 

Дмітренко Олегу Віталійовичу

(прізвище , им'я та по батькові )

Тема проекту__Розробка проекту цеху по переробці свиней в шкірі та без шкіри

Вихідні дані до проекту Продуктивність заводу 22 т/зміну ________________

 

Склад проекту: Розрахунково - пояснювальна записка ____ сторінок,

графічна частина ____ аркуші.

 

Пояснювальна записка

ЗМІСТ. Вступ

Вимоги до якості сировини і готової продукції

2 Технологічні схеми виробництва продукції

2.1Обгрунтування вибору технологічніх схем

2.2Технологічні схеми виробництва продукції в апаратурному та

фунціональному виконанні

3 Розрахунок сировини ТА готової продукції

4 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ,характеристка та розрахунок кількості одиниць ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Розрахунок виробничих площ

6 Опис технологічного процесу виробництва ПРОДУКЦІЇ

7 Організації контролю якості продукції

санітарна обробка на підприємствах м'ясної промисловості

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про: