double arrow

Ставки 221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалерними та специфічними ставками.

1

Ставки 221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалерними та специфічними ставками.

221.2. При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалерною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.Стаття 214. База оподаткування 214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалерних ставок базою оподаткування є: 214.1.1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.222.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України 222.1.1. Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:

Податкова База адвалерна = МРЦ = (120 000 000 / 20)*20 = 120 000 000 грн.

ПЗ адвалерна = 120 000 000* 0,25 = 30 000 000 грн.

Податкова База специфічна = 120 000 000 / 1000 = 120 000 грн.

ПЗ специфічна = 120 000* 96,21 = 11 545 200 грн.

∑ПЗ = ПЗ адвалерна + ПЗ специфічна = 30 000 000 + 11 545 200 = 41 545 200 грн.

Мінімальне ПЗ = 160,35 * 120 000 000/ 1000 = 19 242 000 грн.

∑ПЗ > Мінімальне ПЗ ==> сума акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у січні складає 41 545 000 грн.Декларація подається до 20.10, сплата до бюджету до 30.10

Відповідь:сума акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у січні складає 41 545 000грн. Декларація подається до 20.10, сплата до бюджету до 30.10

 

Задача 2.15 березня поточного року підприємство «Аста» ввозить на митну територію України сигари у кількості 15 000 000 шт., контрактна ціна яких становить 9 000 000 доларів США. Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (50 гр. або 20 шт.) сигар, які він імпортує, без податку на додану вартість з акцизним податком становить: 96 грн.

Визначити суму мита, акцизного податку та ПДВ з товарів, які ввозяться на митну територію України та які підлягають сплаті до бюджету.
Додаткова інформація: код товару код товару для розрахунку акцизного податку 2402 10 00 00 специфічні ставки акцизного податку – 149,66 грн. за 1 кг, ставка ввізного мита – 10 %, курс долара на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення становить 8 грн. за 1 долар США (курс валюти умовний).

 

Розв’язок:

1. Розрахуємо суму мита, що підлягає сплаті до бюджету на митниці:

∑ПЗ мито = 9 000 000 * 8* 0,1 = 7 200 000 грн.

1. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету на митниці:

Ставки 221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалерними та специфічними ставками.

221.2. При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалерною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.Стаття 214. База оподаткування 214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалерних ставок базою оподаткування є: 214.1.2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку. 214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення. 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.Стаття 222.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України222.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

Податкова База АП специфічна = 15 000 000 *0,05 / 20 = 37 500 кг.ПЗ АП специфічна = 37 500* 149,66 = 5 612 250 грн.

сума акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у лютому складає 5 612 250 грн. Сплата до бюджету 14 березня або 15 березня

 

2. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:187.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України 190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а в разі нарахування суми податкового зобов'язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання. Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ. Податкова база ПДВ = МРЦ (КВ) + ПЗ мито + ∑ПЗ АП = 72 000 000 + 7 200 000+ 5 612 250 = 84 812 250 грн.∑ПЗ ПДВ = 84 812 250 * 0,2 = 16 962 450 грн. Відповідь:сума мита складає 7 200 000грн. та; сума акцизного податку складає 5 612 250 грн; сума ПДВ складає 16 962 450 грн. та підлягає сплаті під час подання митної декларації – 15 березня.

 

 

Задача 3.Підприємство «Коблево» виробляє перрі, собівартість 1 пляшки якого (0,5 літра, 40%) становить 12 грн., розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 7,5 грн. В лютому обсяг реалізації даного напою склав 1000 пляшок (акцизні марки придбані 02.02 поточного року). Визначити суму акцизного податку, ПДВ та ціну реалізації з товару, виробленого на митній території України.

Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку 2 206 000,ставка акцизного податку – 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту.

Розв’язок:

1. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:Стаття 214. База оподаткування 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках 222.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України 222.1.1. Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

222.1.3 Підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з
додаванням спирту, суміші із зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий.

∑ПЗ АП = 42,12 * 0,5 * 0,4*1000 = 8 420 грн сплатили 02.02.

2. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:Стаття 188 ПКУ. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг 188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Податкова База ПДВ = Св + Приб + ∑ПЗ АП= (12 + 7,5)*1000 + 8 420 = 27 920 грн.

∑ПЗ ПДВ = 27 920 * 0,2 = 5584 грн подати декларацію до 20.03, сплатити до 30.03 .

 

3. Розрахуємо ціну реалізації товару, виробленого на митній території України:Ціна реалізації =Св + Приб + ∑ПЗ АП + ∑ПЗ ПДВ =12 + 7,5 + 8,42 + 5,58 = 33,5 грн.

Відповідь:сума акцизного податку з товару, виробленого на митній території України складає 8420 грн.; сума ПДВ складає 4,78 грн. Ціна реалізації становить 28,7 грн.

 

Задача 4.15 липня ввозить на митну територію України 2000 пляшок горілки (0,7 літра 42%) з Угорщни, контрактна вартість якої становить 5000 доларів США. Витрати по транспортуванню до кордону горілки 400 доларів США (не включені в ціну договору) несе підприємство «Віктан», витрати по страхуванню по договору покладені на угорську компанію та включені в вартість поставленої горілки і складають 80% від транспортних витрат.

Визначити митну вартість, суму ввізного мита, митних зборів, акцизного податку і ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету.

Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку 2 207, ставка акцизного податку – 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту; ставка ввізного мита – 3,5 євро за 1 л 100% спирту, ставка митного збору – 0,2%митної вартості товару, курс євро на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення становить 11 грн. за 1 євро; курс долара на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення становить 8 грн. за 1 долар США (курси валют умовні).

 

Розв’язок:

  1. Визначимо митну вартість товарів, ввезених на митну територію України
Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ.Стаття 267 МКУ. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) Митною вартістю за ціною договору щодо товарів, які імпортуються, є вартість операції, тобто ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована в разі потреби відповідно до частини другої цієї статті. Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, - це загальна сума всіх платежів, які були здійснені або які повинні бути здійснені покупцем оцінюваних товарів на користь продавця та/або на користь продавця через третіх осіб, та/або на пов'язаних з продавцем осіб. Такі платежі можуть бути здійснені прямо або опосередковано шляхом переказу грошей, акредитиву, інкасування або за допомогою інших розрахунків (вексель, передача цінних документів тощо). Термін "ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті" стосується тільки ціни оцінюваних товарів. Дивіденди або інші платежі покупця на користь продавця, не пов'язані з оцінюваними товарами, не є частиною митної вартості. Додавання до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, згідно з цією статтею робляться лише на основі об'єктивних даних, що підтверджуються документально та піддаються обчисленню.

При визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються подальші витрати, якщо вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема:

1) витрати, понесені покупцем:

а) комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних за закупівлю, які є платою покупця своєму агентові за надання послуг, пов'язаних з представництвом його інтересів за кордоном для закупівлі оцінюваних товарів;

б) вартість контейнерів, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами;

в) вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних з пакуванням;

2) належним чином розподілена вартість нижченаведених товарів та послуг, якщо вони поставляються прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних товарів, якщо така вартість не включена до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті:

а) сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо, які увійшли до складу оцінюваних товарів;

б) інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів;

в) матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних товарів (мастильні матеріали, паливо тощо);

г) інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів;

3) роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті. Зазначені платежі можуть включати платежі, які стосуються патентів, знаків для товарів і послуг та авторських прав. Витрати на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари;

4) відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця;

5) витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

6) витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

7) витрати на страхування цих товарів.

Митна вартість = (5000+400) * 8 = 43 200 грн.

2. Розрахуємо суму ввізного мита, що підлягає сплаті до бюджету:∑ПЗ мито = 2000 * 0,7 * 0,42 * 3,5 * 11 = 22 638 грн.. сплата 15 липня під час подання митної декларації

 

3. Розрахуємо суму митних зборів, що підлягають сплаті до бюджету:

∑ПЗ митні збори = МВ * 0, 002 = 43200 * 0, 002 = 86,4 грн.

4. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:Стаття 214. База оподаткування 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках. 214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення. Стаття 222.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України222.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

∑ПЗ АП = 2000 * 0,7 * 0,42 * 42,12 = 24 766, 56 грн.сплата 15 липня під час подання митної декларації

 

5. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:187.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України 190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а в разі нарахування суми податкового зобов'язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання.Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ. Податкова база ПДВ = МВ + ∑ПЗ мито + ∑ПЗ АП = 43 200 + 22638 + 24766,56= 90604, 56 грн.∑ПЗ ПДВ = 90604,56 * 0,2 = 18 120, 91 грн. сплата 15 липня під час подання митної декларації

 

Відповідь:сума мита складає 22638 грн.; сума митних зборів – 86,4 грн., акцизного податку складає 24766,56грн.; сума ПДВ складає 18 120, 91 грн. та підлягають сплаті під час подання митної декларації

 

Задача 5.Підприємство «Авто» придбало у нерезидента три транспортних засоби: два нових транспортних засоби вартістю 25 000 євро та 30 000євро, робочий об’єм двигуна яких – 1000 куб. см, що будуть використовуватися як об’єкти основних засобів в господарській діяльності, третій транспортний засіб вартістю 8 000 євро, робочий об’єм двигуна – 1500 куб. см, строком використання понад 5 років, який ввозиться в Україну для подальшого продажу.

Визначити суму ввізного мита, акцизного податку, податку на додану вартість.

Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку для нового транспортного засобу 8703 21 10 00 специфічна ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару – 0,05 євро за 1 куб.см об’єму циліндрів двигуна, код товару для розрахунку акцизного податку для транспортного засобу понад 5 років 8703 22 90 30 специфічна ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару – 1,5 євро за 1 куб.см об’єму циліндрів двигуна, ставка ввізного мита 20%, курс НБУ на день митного оформлення складає 11 грн. за 1євро (курс валюти умовні).

 

Розв’язок:

1. Розрахуємо суму ввізного мита, що підлягає сплаті до бюджету:

∑ПЗ1 мито = МВ1 * 0,2 = 25 000 * 11 * 0,2 = 55 000 грн.

∑ПЗ2 мито = МВ2 * 0,2 = 30 000 * 11 * 0,2 = 66 000 грн.

∑ПЗ3 мито = МВ3 * 0,2 = 8 000 * 11 * 0,2 = 17 600 грн.

∑ПЗ мито = 138 600 грн.

2. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:Стаття 214. База оподаткування 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках. 214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення. Стаття 222.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України222.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

∑ПЗ1 АП = 1000 * 0,05 * 11 = 550 грн.

∑ПЗ2 АП = 1000 * 0,05 * 11 = 550 грн.

∑ПЗ3 АП = 1500 *1,5 * 11 = 24 750 грн.

 

∑ПЗ АП = 25 850 грн.

 

3. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:187.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. 190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а в разі нарахування суми податкового зобов'язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання. Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ. Податкова база ПДВ = МВ1 + ∑ПЗ1 мито + ∑ПЗ1 АП = 25 000 * 11 + 55 000 + 550= 330 550 грн.∑ПЗ1 ПДВ = 330 550 * 0,2 = 66 110 грн.Податкова база ПДВ = МВ2 + ∑ПЗ2 мито + ∑ПЗ2 АП = 30 000* 11 + 66 000 + 550= 396 550грн.∑ПЗ2 ПДВ = 396 550 * 0,2 = 79 310 грн.Податкова база ПДВ = МВ3+ ∑ПЗ3 мито + ∑ПЗ3 АП = 8 000 * 11 + 17 600 + 24 750= 130 350 грн.∑ПЗ3 ПДВ = 130 350 * 0,2 = 26 070 грн.

 

∑ПЗ ПДВ = 171 490 грн.

 

Відповідь:сума мита складає 138 600 грн.; акцизного податку складає 25 850 грн.; сума ПДВ складає 171 490грн. та підлягають сплаті під час подання митної декларації

 

 

Задача 6.В березні поточного року вітчизняне підприємство «Вінекс» ввезло на митну територію України з Франції 120 000 літрів вина, вартість якого за контрактом складає 2,5 євро за 1 літр. Витрати по транспортуванню вина та його страхуванню в розмірі 40 000 євро покладені на підприємство «Вінекс» та не враховані в вартості договору.

Визначити митну вартість, суму митних зборів, ввізного мита, акцизного податку та ПДВ.

Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку 2204, ставка акцизного податку – 2,14 грн. за 1 літр, ставка ввізного мита 1 євро за 1 літр, курс НБУ на день митного оформлення складає 11 грн. за 1 євро, митні збори 0,2% від митної вартості (курс валюти умовний).

 

Розв’язок:

  1. Визначимо митну вартість товарів, ввезених на митну територію України
Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ.Стаття 267 МКУ. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) Митною вартістю за ціною договору щодо товарів, які імпортуються, є вартість операції, тобто ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована в разі потреби відповідно до частини другої цієї статті. Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, - це загальна сума всіх платежів, які були здійснені або які повинні бути здійснені покупцем оцінюваних товарів на користь продавця та/або на користь продавця через третіх осіб, та/або на пов'язаних з продавцем осіб. Такі платежі можуть бути здійснені прямо або опосередковано шляхом переказу грошей, акредитиву, інкасування або за допомогою інших розрахунків (вексель, передача цінних документів тощо). Термін "ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті" стосується тільки ціни оцінюваних товарів. Дивіденди або інші платежі покупця на користь продавця, не пов'язані з оцінюваними товарами, не є частиною митної вартості. Додавання до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, згідно з цією статтею робляться лише на основі об'єктивних даних, що підтверджуються документально та піддаються обчисленню.

При визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються подальші витрати, якщо вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема:

1) витрати, понесені покупцем:

а) комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних за закупівлю, які є платою покупця своєму агентові за надання послуг, пов'язаних з представництвом його інтересів за кордоном для закупівлі оцінюваних товарів;

б) вартість контейнерів, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами;

в) вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних з пакуванням;

2) належним чином розподілена вартість нижченаведених товарів та послуг, якщо вони поставляються прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних товарів, якщо така вартість не включена до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті:

а) сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо, які увійшли до складу оцінюваних товарів;

б) інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів;

в) матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних товарів (мастильні матеріали, паливо тощо);

г) інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів;

3) роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті. Зазначені платежі можуть включати платежі, які стосуються патентів, знаків для товарів і послуг та авторських прав. Витрати на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари;

4) відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця;

5) витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

6) витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

7) витрати на страхування цих товарів.

Митна вартість = (120 000 * 2,5 * 11 + 40 000 * 11) = 3 740 000 грн.

2. Розрахуємо суму ввізного мита, що підлягає сплаті до бюджету:

∑ПЗ мито = 120 000 * 1 * 11 = 1 320 000 грн.

3. Розрахуємо суму митних зборів, що підлягають сплаті до бюджету:

∑ПЗ митні збори = МВ * 0, 002 = 3 740 000 * 0, 002 = 7 480 грн.

4. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:Стаття 214. База оподаткування 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках. 214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення. Стаття 222.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України222.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

∑ПЗ АП = 120 000 * 2,14 = 256 800 грн.

 

5. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:187.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України 190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а в разі нарахування суми податкового зобов'язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання.Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ. Податкова база ПДВ = МВ + ∑ПЗ мито + ∑ПЗ АП = 3 740 000+ 1 320 000 + 256 800 = 5 316 800 грн.∑ПЗ ПДВ = 5 316 800 * 0,2 = 1 063 360 грн.

 

Відповідь:митна вартість складає 3 740 000грн.,сума мита складає 1 320 000 грн.; сума митних зборів – 7 480 грн., акцизного податку складає 256 800 грн.; сума ПДВ складає 1 063 360 грн. та підлягають сплаті під час подання митної декларації

 

 

Задача 7.13 квітня поточного року на митну територію України вітчизняне підприємство «Зірка» ввозить сигарети без фільтра у кількості 20 000 000 шт., контрактна ціна яких становить 875 000 доларів США. Вітчизняна компанія задекларувала максимальну роздрібну ціну за 1 пачку (20 шт.) сигарет без фільтра, які вона імпортує, без податку на додану вартість з акцизним податком в розмірі 7 грн.

Визначити суму мита, акцизного податку та ПДВ з товарів, які ввозяться на митну територію України та які підлягають сплаті до бюджету.

Додаткова інформація: код товару код товару для розрахунку акцизного податку 2402 20 90 10, специфічні ставки акцизного податку – 43,03 грн. за 1 000 шт., адвалерні ставки акцизного податку – 20%, мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби –61,47 грн. за 1000 шт., ставка ввізного мита – 1,5 євро за 1 000 шт., курс НБУ, що встановлений на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення становить 11 грн. за 1 євро; курс долара на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення становить 8 грн. за 1 долар США (курс валюти умовний).

 

Розв’язок:

1. Розрахуємо суму мита, що підлягає сплаті до бюджету:

∑ПЗ мито = 1,5 * 11* 20 000 000/ 1000 = 330 000 грн.

2. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:
Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7