double arrow

Ставки 221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалерними та специфічними ставками.

2

221.2. При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалерною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.Стаття 214. База оподаткування 214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалерних ставок базою оподаткування є: 214.1.2. вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку. 214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення. 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.Стаття 222.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України222.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

Податкова База АП адвалерна = МРЦ=(20 000 000 / 20)*7 = 7 000 000 грн.

ПЗ АП адвалерна = 7 000 000* 0,2 = 1 400 000 грн.

Податкова База АП специфічна = 20 000 000 / 1000 = 20 000 грн.

ПЗ АП специфічна = 20 000* 43,03 = 860 600 грн.

∑ПЗ АП = ПЗ АП адвалерна + ПЗ АП специфічна = 1 400 000 + 860 600 = 2 260 600 грн.

Мінімальне ПЗ АП = 61,47 * 20 000 000/ 1000 = 1 229 400 грн.

∑ПЗ АП > Мінімальне ПЗ АП ==> сума акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у лютому складає 2 260 600 грн. Сплата до бюджету 12 квітня або 13 квітня.

 

3. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:187.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України 190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а в разі нарахування суми податкового зобов'язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання. Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ. Податкова база ПДВ = МРЦ(КВ) + ПЗ мито + ∑ПЗ АП = 7 000 000 + 330 000+ 2 260 600= 9 590 600 грн. ∑ПЗ ПДВ = 9 590 600 * 0,2 = 1 918 120 грн.

 
Відповідь:сума мита складає 330 000 грн.; сума акцизного податку складає 2 260 600 грн. сплата до бюджету за 12 квітня або 13 квітня; сума ПДВ складає 1 918 120 підлягає сплаті під час подання митної декларації.

Задача 8.В лютому українська компанія «Інтро» згідно договору ввезла на митну територію України з Іспанії 40 000 літрів вермуту, вартість якого за контрактом складає 3 євро за 1 літр. Витрати по транспортуванню вина та його страхуванню в розмірі 5 000 євро покладені на іспанське підприємство та не зазначені в ціні договору.Визначити митну вартість, суму митних зборів, ввізного мита, акцизного податку та ПДВ.

Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку 2205, ставка акцизного податку – 2,14 грн. за 1 літр, ставка ввізного мита 1 євро за 1 літр, курс НБУ на день митного оформлення складає 11 грн. за 1 євро, митні збори 0,2% від митної вартості (курс валюти умовний).

 

Розв’язок:

  1. Визначимо митну вартість товарів, ввезених на митну територію України
Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ.Стаття 267 МКУ. Метод визначення митної вартості за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) Митною вартістю за ціною договору щодо товарів, які імпортуються, є вартість операції, тобто ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну, скоригована в разі потреби відповідно до частини другої цієї статті. Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, - це загальна сума всіх платежів, які були здійснені або які повинні бути здійснені покупцем оцінюваних товарів на користь продавця та/або на користь продавця через третіх осіб, та/або на пов'язаних з продавцем осіб. Такі платежі можуть бути здійснені прямо або опосередковано шляхом переказу грошей, акредитиву, інкасування або за допомогою інших розрахунків (вексель, передача цінних документів тощо). Термін "ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті" стосується тільки ціни оцінюваних товарів. Дивіденди або інші платежі покупця на користь продавця, не пов'язані з оцінюваними товарами, не є частиною митної вартості. Додавання до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, згідно з цією статтею робляться лише на основі об'єктивних даних, що підтверджуються документально та піддаються обчисленню.

При визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються подальші витрати, якщо вони не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема:

1) витрати, понесені покупцем:

а) комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних за закупівлю, які є платою покупця своєму агентові за надання послуг, пов'язаних з представництвом його інтересів за кордоном для закупівлі оцінюваних товарів;

б) вартість контейнерів, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами;

в) вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних з пакуванням;

2) належним чином розподілена вартість нижченаведених товарів та послуг, якщо вони поставляються прямо чи опосередковано покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв'язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну оцінюваних товарів, якщо така вартість не включена до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті:

а) сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо, які увійшли до складу оцінюваних товарів;

б) інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів;

в) матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних товарів (мастильні матеріали, паливо тощо);

г) інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів;

3) роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті. Зазначені платежі можуть включати платежі, які стосуються патентів, знаків для товарів і послуг та авторських прав. Витрати на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари;

4) відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця;

5) витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

6) витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

7) витрати на страхування цих товарів.

Митна вартість = (40 000 * 3+5000) * 11 = 1 375 000 грн.

5. Розрахуємо суму ввізного мита, що підлягає сплаті до бюджету:

∑ПЗ мито = 40 000 * 1 * 11 = 440 000 грн.

6. Розрахуємо суму митних зборів, що підлягають сплаті до бюджету:

∑ПЗ митні збори = МВ * 0, 002 =1 375 000 * 0, 002 = 2 750 грн.

4. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:Стаття 214. База оподаткування 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках. 214.2. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення. Стаття 222.2. Сплата податку в разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України222.2.1. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації.222.2.2. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації.

∑ПЗ АП = 40 000 * 2,14 = 85 600 грн.

 

5. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету:187.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України 190.1. Базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ), з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів/послуг згідно із законом. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення, а в разі нарахування суми податкового зобов'язання митним органом у випадках, коли митна декларація не подавалася, - на день визначення податкового зобов'язання.Стаття 259 МКУ. Митна вартість товарів Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень МКУ. Податкова база ПДВ = МВ + ∑ПЗ мито + ∑ПЗ АП = 1 375 000+ 440 000 + 85 600 = 1 900 600 грн.∑ПЗ ПДВ = 1 900 600 * 0,2 = 380 120 грн.

 

Відповідь:митна вартість складає 1 375 000 грн.,сума мита складає 440 000 грн.; сума митних зборів –2 750 грн., акцизного податку складає 85 600 грн.; сума ПДВ складає 380 120грн. та підлягають сплаті під час подання митної декларації

Задача 9.Вітчизняна компанія «Комета» виробляє тютюнові вироби. У серпні дане підприємство відвантажило фірмі “Альтер” сигарет 10 000 000 шт, з яких 40% без фільтру. Максимальну роздрібна ціна за 1 пачку (20 шт.) сигарет без фільтру без податку на додану вартість з акцизним податком складає згідно декларації 3 грн, а з фільтром – 10 грн..

Визначити суму акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у серпні.

Додаткова інформація: код товару для сигарет з фільтром для розрахунку акцизного податку 2402 20 90 20, специфічні ставки акцизного податку – 96,21 грн. за 1000 шт., адвалерні ставки акцизного податку – 25%, мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби – 160,35 грн. за 1000 шт.); код товару для сигарет без фільтру для розрахунку акцизного податку 2402 20 90 10, специфічні ставки акцизного податку – 43,03 грн. за 1 000 шт., адвалерні ставки акцизного податку – 20%, мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби –61,47 грн. за 1000 шт.

 

Розв’язок:

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7