double arrow

Ставки 221.1. Обчислення сум податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалерними та специфічними ставками.

3

221.2. При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалерною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.Стаття 214. База оподаткування 214.1. У разі обчислення податку із застосуванням адвалерних ставок базою оподаткування є: 214.1.1. вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку;214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.222.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України 222.1.1. Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету:

Податкова База1 адвалерна = МРЦ = (6 000 000 / 20)*10 = 3 000 000 грн.

ПЗ1 адвалерна = 3 000 000* 0,25 = 750 000 грн.

 

Податкова База2 адвалерна = МРЦ = (4 000 000 / 20)*3 = 600 000 грн.

ПЗ2 адвалерна = 600 000* 0,2 = 120 000 грн.

 

Податкова База1 специфічна = 6 000 000 / 1000 = 6 000 грн.

ПЗ1 специфічна = 6000* 96,21 = 577 260 грн.

 

Податкова База2 специфічна = 4 000 000 / 1000 = 4 000 грн.

ПЗ2 специфічна = 4 000* 43,03 = 172 120 грн.

 

∑ПЗ1 = ПЗ1 адвалерна + ПЗ1 специфічна = 750 000 + 577 260 = 1 327 260 грн.

Мінімальне ПЗ = 160,35 * 6 000 000/ 1000 = 962 100 грн.

∑ПЗ > Мінімальне ПЗ ==> сума акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у січні складає 1 327 260 грн.

∑ПЗ2 = ПЗ2 адвалерна + ПЗ2 специфічна = 120 000 + 172 120 = 192 120 грн.

Мінімальне ПЗ = 61,47 * 4 000 000/ 1000 = 245 880 грн.

∑ПЗ > Мінімальне ПЗ ==> сума акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у січніскладає 245 880 грн.

∑ПЗ = ∑ПЗ1 + ∑ПЗ2 = 1 327 260 + 245 880 = 1 573 140 грн.

Декларація подається до 20.09, сплата до бюджету до 30.09

Відповідь:сума акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України у січні складає 1 573 140 грн. Декларація подається до 20.09, сплата до бюджету до 30.09

 

Задача 10.Собівартість 1 пляшки сидру (0,5 літра, 40%) становить 18 грн., розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 10 грн. В січні підприємство «Ожина» виробило та реалізувало 3000 пляшок даного напою (акцизні марки придбані 02.01 поточного року). Визначити суму акцизного податку, ПДВ та ціну реалізації з товару, виробленого на митній території України.
Додаткова інформація: код товару для розрахунку акцизного податку 2 206 000,ставка акцизного податку – 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту.

Розв’язок:

6. Розрахуємо суму акцизного податку, що підлягає сплаті до бюджету: Стаття 214. База оподаткування 214.4. У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України або ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках 222.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів, вироблених на митній території України 222.1.1. Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

222.1.3 Підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з
додаванням спирту, суміші із зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий.∑ПЗ АП = 42,12 * 0,5 * 0,4*3000 = 25 260 грн сплатили 02.01.

7. Розрахуємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету: Стаття 188 ПКУ. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг 188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Податкова База ПДВ = Св + Приб + ∑ПЗ АП= (18 + 10)*3000 + 25 260 = 109 260 грн.

∑ПЗ ПДВ = 109 260 * 0,2 = 21 850 грн подати декларацію до 20.02, сплатити до 02.03 .

 

8. Розрахуємо ціну реалізації товару, виробленого на митній території України:Ціна реалізації =Св + Приб + ∑ПЗ АП + ∑ПЗ ПДВ =18 + 10 + 8,42 + 7,28 = 43,7 грн.

Відповідь:. Ціна реалізації становить 43,7 грн., сума акцизного податку 25260 грн. сплатили 02.01, сума ПДВ складає 21 850 грн. подати декларацію до 20.02, сплатити до 02.03.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
3

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7