double arrow

ФУНКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ


План

1. Центральний банк : його місце та роль у процесі державного регулювання економіки.

2. Функції центральних банків.

3. Сутність та основні типи грошово-кредитної політики центрального банку.

4. Методи грошово-кредитної політики центрального банку.

5. Національний банк України та його роль у вітчизняній економіці.

Рекомендована література:1, 4, 6, 10, 12, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 47, 48.

Міні – лексикон:центральний банк, емісія, грошова маса, облікова ставка, політика „дорогих грошей„ , політика „дешевих грошей„ , обов’язкові резерви, кредит рефінансування, редисконтний кредит, ломбардний кредит, валютний контроль, емісійний центр.

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК: ЙОГО МІСЦЕ ТА РОЛЬ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Центральний банк – це орган державного грошово-кредитного регулювання економіки, який наділений монопольним правом емісії банкнот і проведення грошово-кредитної політики.

 

Незалежно від форми власності в більшості країн Центральні банки є юридично самостійними, тобто не підпорядковані урядовим структурам.

Центральний банк:

Головний орган уряду з аналізу фінансового стану, вироблення та реалізації грошово-кредитної політики держави.

- національний (Україна);

- емісійний (Великобританія);

- резервний (США).

Наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. Центральні банки були створені в переважній більшості країн світу. Отримавши монополію на випуску банкнот, вони поступово почали керувати всіма грошово-кредитними процесами в економіці та реалізувати державну політику в цій сфері, об`єднаючи навколо себе банки й інші інститути кредитної системи. Остаточно утвердився і термін „центральний банк” (хоча в багатьох країнах його називають національним, народним, державним)

82.

 

 

ФУНКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

Місце і роль центральних банків у системі суспільного відтворення визначається його функціями.

 

 

Виконання цих функцій дає змогу центральному банкові найбільш ефективно організувати діяльність дворівневої кредитної системи для забезпечення потреб суб`єктів ринку в різноманітних кредитно – фінансових послугах.

83.

 
 


Емісія готівки:

- Виготовлення банкнот

- Встановлення їх номіналів

- Встановлення їх зовнішнього вигляду та ознак платіжності.

Сучасні способи емісії:

- Кредитування Уряду і комерційних банків під заставу державних цінних паперів і комерційних векселів

- Списання коштів із рахунків комерційних банків у центральному банку для підкріплення касових резервів банківських установ.

 

Центральні банки впливають на економічні процеси в суспільстві через мережу комерційних банків.
 

 

 

84.

Центральний банк виконує роль фінансового агента уряду.

 

У сучасних економічних умовах тенденція посилення державного регулювання економічних вивела на перший план в діяльності Центральних банків функцію реалізації грошово-кредитної політики.

 

Реалізація грошово-кредитної політики - створення і реалізація механізму грошово-кредитного регулювання макроекономічних процесів, з метою ефективного впливу на господарську активність, темпи економічного зростання, стимулювання інфляції та забезпечення зайнятості робочої сили.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7