double arrow

Фонд загальнообов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинив втрату працездатності.

4

Створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим та членам їх сімей.

Джерелами доходів Фонду є:

ü страхові внески роботодавців;

ü капіталізовані платежі у випадку ліквідації страхувальників;

ü дохід, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

ü штрафні санкції за порушення законодавства з охорони праці;

ü добровільні внески;

ü інші надходження.

 

Кошти фонду спрямовуються на:

ü фінансування профілактичних заходів по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням;

ü відновлення здоров’я та працездатності потерпілого;

ü відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом;

ü виплату пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання;

ü надання допомоги на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіттябуло створено відповідно до Закону „Про зайнятість населення”. Він передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням зайнятості.

Джерелами доходів бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття є:

ü страхові внески страхувальників-роботодавців;

ü асигнування Державного бюджету України;

ü дохід, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

ü суми фінансових санкцій за порушення законодавства про зайнятість населення,

ü благодійні внески

ü інші надходження відповідно до законодавства України.

 

 

За рахунок коштів Фонду здійснюються виплати:

ü допомог по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

ü відшкодування витрат, пов’язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та перекваліфікацією;

ü дотацій роботодавцям для створення робочих місць;

ü допомог на поховання безробітних.

ü створення резерву коштів Фонду

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу:

до 2 років - 50 відсотків; від 2 до 6 років - 55 відсотків; від 6 до 10 років - 60 відсотків; понад 10 років - 70 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів - 100 відсотків; протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків; у подальшому - 70 відсотків.

 

На поч. 2013 р. кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила 564,5 тис. осіб.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
4

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7