double arrow

ГЕАГРАФІЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

2

1. Тэктанічныя структуры i геалагічная будова Беларусі. Характарыстыка крышталічнага фундаменту і асадкавага чахла. Стратыграфія антрапагену. Беларуская школа геолагаў па антрапагенаваму перыяду (Г.І. Гарэцкі, Б.М. Гурскі, А.В. Мацвееў, М.М. Цапенка). Карысныя выкапні Беларусі.

2. Рэльеф Беларусі. Генетычныя тыпы і формы рэльефу Рэспублікі Беларусь. Геамарфалагічнае раянаванне. Характарыстыка адной з геамарфалагічных абласцей. Працы В.А. Дзяменцева і А.В. Мацвеева па геамарфалагічнаму раянаванню.

3. Клімат Рэспублікі Беларусь. Агульная характарыстыка фактараў і працэсаў кліматаўтварэння. Асаблівасці сезонаў года. Агракліматычнае раянаванне. Характарыстыка адной з агракліматычных абласцей.

4. Фактары глебаўтварэння. Марфалагічныя прыкметы глеб. Занальныя тыпы глебаў свету. Глебы Беларусі, іх асноўныя тыпы і геаграфія распаўсюджання. Глебава-геаграфічнае раяніраванне.

5. Расліннасць Беларусі, яе асноўныя тыпы. Геабатанічнае раянаванне. Характарыстыка расліннасці лясоў, лугоў, балот. Агульная характарыстыка жывёльнага свету. Зоагеаграфічнае раянаванне Беларусі.

6. Прамысловы комплекс Рэспублікі Беларусь, яго месца ў народнагаспадарчым комплексе. Галіновая структура і спецыялізацыя комплекса. Геаграфія і асаблівасці тэрытарыяльнай структуры прамысловасці.

7. ПЭК Рэспублікі Беларусь, яго развіццё і структура. Электраэнергетыка. Праблемы ПЭК, шляхі іх рашэння.

8. Комплекс галін хімічнай і нафтахімічнай прамысловасці Рэспублікі Беларусь. Віды эканамічнай дзейнасці, іх месца ў тэрытарыяльным падзеле працы.

9. Лёгкая прамысловасць Рэспублікі Беларусь. Яе месца ў прамысловым комплексе. Сыравінная база. Віды эканамічнай дзейнасці і ўзровень іх развіцця. Тэрытарыяльныя асаблівасці развіцця.

10. Вытворчасць харчовых прадуктаў, у тым ліку напояў і тытуню ў Рэспубліцы Беларусь. Сыравінная база, структура і спецыялізацыя. Геаграфія асноўных галін. Месца галін у тэрытарыяльным падзеле працы. Значэнне, фактары размяшчэння і асаблівасці галіновай і тэрытарыяльнай структуры, геаграфія вытворчасці.

11. Брэсцкая вобласць. Агульная прыродна-гаспадарчая характарыстыка. Асноўныя прамысловыя, транспартныя вузлы. Спецыялізацыя вобласці.

12. Віцебская вобласць. Агульная прыродна-гаспадарчая характарыстыка. Асноўныя прамысловыя, транспартныя вузлы. Спецыялізацыя вобласці.


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про: