double arrow

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛЮМІНІЮ.

ВИВЧЕННЯ АМФОТЕРНОСТІ СПОЛУК АЛЮМІНІЮ.

ВИЗНАЧЕННЯ ЙОНА Al3+ В РОЗЧИНІ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Будова атома Алюмінію

Електронна конфігурація атома Алюмінію:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p1,

тобто він є р-елементом. На зовнішньому енергетичному рівні він має три електрони, які досить легко відриваються, і тоді атом Алюмінію перетворюється в тризарядний катіон Al3+, що має електронну конфігурацію попереднього інертного елемента неону Ne. У складних сполуках алюміній виявляє ступінь окиснення +3.

Фізичні властивості простої речовини

Алюміній – сріблясто-білий метал, досить твердий. Густина 2700 кг/м3, температура плавлення 660,1°С. Він добре кується та витягується у дріт, добре проводить теплоту та електричний струм.

Хімічні властивості

У вільному стані алюміній – це типовий, досить активний метал, однак менш активний, ніж лужні та лужноземельні метали. Проте у його сполуках важко розмежувати йонний та ковалентний полярний тип зв'язку, тому його сполуки, як, власне, і сам алюміній у вільному стані, проявляють амфотерні властивості.

Реагує з киснем за звичайної температури. Алюмінієвий виріб на повітрі швидко вкривається тонким шаром алюміній оксиду, що відрізняється надзвичайною механічною міцністю, а порошок алюмінію згоряє з утворенням оксиду:
4Al + 3O2 = 2Al2O3.

Реагує з водою, якщо видалити оксидну плівку з поверхні металу, навіть за звичайних умов:

2Al + 6Н2О= 2Al(OН)3 + 3Н2.

Реагує з розчинами кислот з витісненням водню:

2Al + 3Н2SO4 = Al2 (SO4 )3 + 3Н2.

Не розчиняється в ортофосфатній кислоті, оскільки алюміній ортофосфат – сполука нерозчинна.

Реагує з розчинами лугів у залежності від молярного співвідношення вихідних речовин з утворенням тетрагідроксоалюмінату:

2Al + 2NaOH + 6Н2О = 2NaAl(OН)4 + 3Н2.

або гексагідроксоалюмінату:

2Al + 6NaOH + 6Н2О = 2Na3[Al(OН)6]+ 3Н2.

Реагує з неметалами (галогенами, сіркою, азотом, вуглецем), але не сполучається безпосередньо з воднем:

2Al + N2 = 2AlN,

4Al + 3C = Al4C3.

Реагує з оксидами більшості металів. Наприклад, суміш порошку алюмінію з оксидами заліза називається термітом, а спосіб відновлення металі з їх оксидів за допомогою алюмінію називають алюмотермією.

8Al + 3Fe3O4 = 4Al2O3 + 9Fe + 3300 кДж.Сейчас читают про: