double arrow

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5ВИЯВЛЕННЯ ЙОНІВ СВИНЦЮ В РОЗЧИНІ

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Свинець – блакитно-білий важкий метал, дуже м’який (ріжеться ножем). На повітрі швидко вкривається тонким шаром плюмбум оксиду, котрий оберігає метал від подальшого окиснення. Без повітря вода не діє на свинець, в повітряному ж середовищі свинець поступово руйнується водою з утворенням плюмбум (ІІ) гідроксиду: Pb(OH)2:

2Pb + О2 + H2O = 2Pb(OH)2.

При наявності жорсткої води свинець вкривається захисною плівкою нерозчинних солей (головним чином сульфату та основного карбонату), котрі перешкоджають дальшому руйнуванню металу і утворенню гідроксиду.

Розведені хлоридна та сульфатна кислоти майже не діють на цей метал, що пов’язане із значною перенапругою виділення водню на свинці, а також із малою розчинністю плюмбум хлориду і плюмбум сульфату, котрі закривають поверхню розчинюваного металу. В концентрованій сульфатній кислоті, особливо при нагріванні, свинець інтенсивно розчиняється з утворенням розчинної кислої солі плюмбум гідросульфату Pb(HSO4)2.

В нітратній кислоті свинець розчиняється легко, причому в розведеній кислоті інтенсивніше, ніж в концентрованій, тому що розчинність продукту реакції – плюмбум нітрату – зменшується із збільшенням концентрації кислоти.
В лугах свинець теж розчиняється, хоч і повільно. Швидше реакція проходить в гарячих розведених розчинах. Внаслідок реакції утворюються гідроксиплюмбіти, наприклад:

Pb + 4KOH + 2 H2O =K4[Pb(OH)6] + H2↑.

!Всі розчинні сполуки свинцю отруйні!

Плюмбуму характерні ступені окиснення +2 і +4. Значно стійкіші і різноманітніші сполуки Плюмбуму в ступені окиснення +2.

Йони свинцю безбарвні.

Найвідоміші сполуки: плюмбум (ІІ) оксид PbO – жовтого кольору речовина з амфотерним характером, добре розчинна в кислотах, гірше – в лугах; плюмбум (IV) оксид PbO2 – темно-коричневого кольору сполука з амфотерним характером, але в нього переважають кислотні властивості; змішаний оксид, що має тривіальну назву сурик Pb3O4; плюмбум (ІІ) гідроксид Pb(OH)2 з амфотерними властивостями, серед яких основні переважають. У воді розчинні лише нітрат та ацетат плюмбуму. Сульфат нерозчинний у воді, розчиняється в лугах та розчинах амонійних солей оцтової та винної кислот.

Якісними реактивами на плюмбум (ІІ) катіон є калій йодид, калій хромат та сульфатна кислота і розчинні сульфати.

 Сейчас читают про: