double arrow

Замість крапок вставте Н чи НН. Слова запишіть правильно.

Дан...і, машин...ий, оснащен...ий, деформован...ий, накопичен...ий, застосован...ий, застосуван...я, електрон...ий, первин...ий, неодмін...ий, керуван...я, призначен...ий, з’єднан...я, сполучен...я, керуван...я, годин...ик, виконан...і, підключен...я, показан...я, показан...ь, розміщен...о, змін...ий, незмін...ий, вимушен...ий.

 

Завдання № 26

Запишіть наведені складні слова, знімаючи скісну риску.

Тим/часово, швидко/дія, де/який, взаємно/зв’язаний, введення/виведення, читання/запис, мульти/медійний, міні/ЕОМ, рідко/кристалічний, масо/габаритний, авто/метизація, графо/добудовник, напів/провідник, мікро/процесор, перфо/карта, перфо/стрічка, алфавітно/цифровий, багато/задачний, багато/пультовий, відео/термінал, людина/оператор, мілі/секунда, мікро/електроніка, інформаційно/обчислювальний, внутрі/машинний, відео/під/система, ІВМ/сумісний, шини/прибудова, флопп/диск, електронно/механічний, типо/розмір, взаємно/замінність, кеш/буфер, флопп/дисковод, компакт/диск, взаємо/дія, відео/адаптер, відео/система, відео/пам’ять, серво/система, електронно/променевий, апаратно/програмний, книга/файл.

 

Завдання № 27

Прослідкуйте на поданих словах чергування голосних та приголосних.

Наприклад, набір – набору.

Електроніка, техніка, перехід, ріст, берегти, спокій, дисковід.


Завдання № 28

Виправте помилки, слова запишіть правильно.

Ведення-виведення, преєднання, бит, клик, розшириння, контролеру, вітповідний, накопичувачь, богато, забов’язуюсь, компьютер, забеспечення, меньше, самий більший, зазначенних, крісталічний, жерсткий, точек, викорестання, кеш пам’ять, данні, сама проста, більш простіший, ємкість, блисько тисячі, починаючі, щитка, щильно, считувати, виликий, низший, відео-підсистема, розбиваєтся, відео адаптер, вертекаль, читко, сдатний, призвище, энергія, здатнісьтю, відео тракт, повьязаний, дуймовий, диіагональ, характерестика, регинерація, аппаратура, еффективний, чьому, рідко-кристалічний, який-небуть, прекріпленний, программа, прокручуваня, як найчастіше, ціфровий, де-який, максемальний, серьозно, наприклат, то-бто, електричьний, користувачь, пластмасса.




Завдання № 30

Розкриваючи дужки, запишіть у дві колонки словосполучення: 1) у яких іменники мають закінчення –и; -і; 2) в яких іменники мають закінчення -а; -я;

Півтора (зошит), два (раз), чотири (оберемок), півтори (зміна), півтора (день), три (місяць), три (рядно), два (училище), перед першим (грудень), два (озеро), два з половиною (вагон), два (апельсин), півтора (місяць).



Завдання № 31

Розкрийте дужки, запишіть числа словами.

Варіант № 1.

3 (тонна), ½ (прибуток), 263 (випускник), на 95 (підприємство), про 82 (депутат), у 8 (скринька), без 49 (комп’ютер), з 60 (акція), до 1751 (виборці), 1,5 (мільйон, гривня), 2 (дипломат), за 90 (студент), у 100 (мішок), 4 (карат).

Завдання № 32

Розкрийте дужки, запишіть числа словами.

234 (студент), 2,5 (відсоток), 1000 (кілометр), 70 (слухач), 920 (гривня), 2 (стаття), 7 (варіант), 58 (депутат), 14 (примірників), 50 (річний), 5 (студент), 78 (гектар), 95 (гревня), 90 (комп’ютерами), 1,5 (тонна), 0,46 (метр), 100 (будинок).

Завдання № 33

Перекладіть українською мовою такі словосполучення (цифри запишіть словами):

Получить 2 заказных письма;

Предоставить 3 больничных листа;

Оформить 53 трудовые книжки;

Отпуск по болезни сроком 11 дней;

Поставить в розничную торговлю 25 тонн сливочного масла;

Заключить 4 договора по снабжению сырьем;

Выплатить пособие по безработице 24 мужчинам и 8 женщинам;

Выписать 2 личных листка по учету кадров;

Руководить акционерным обществом в 78 человек;

Возглавить 2 трудовых коллектива;

Вспахать 3,4 гектара земли.


Завдання № 34






Сейчас читают про: