double arrow

З поданих сполучень слів оберіть правильні варіанти часу та випишіть їх.

Пів восьмої години, п’ятнадцать хвилин на дев’яту, за десять одинадцята, без десяти три, чверть по шостій, пять хвилин восьмої, за двадцять сьома, чверть на сьому, буду в тринадцять дня, зустріч о вісімнадцятій годині, зателефонуйте після десятої.

Завдання № 34

Перепишіть речення, запишіть цифри буквами.

Варіант №1

1. На кожному знакомісці може бути відображений один із 256 заздалегідь визначених символів. 2. Вираз “роздільна здатність 800*600” означає, що монітор може виводити 600 горизонтальних рядків по 800 точок у кожному. 3. Розмір зерна екрана сучасних моніторів не перевищує 0,28 мм, при вищій характеристиці істотно зростає вартість пристрою. 4. Маючи велику ємність (до 640 Мбайт) та високу швидкість зчитування, вони ефективні при зберіганні й поширенні великих обсягів інформації. 5. За стандартної частоти обертання швидкість передачі даних становить близько 150 Кбайт/с. 6. Наприклад, швидкість 1200 Кбайт/с (8-швидкісний пристрій) призначається 8х.

 

Варіант №2

1. Сучасні 24- і навіть 36-швидкісні накопичувачі CD-ROM за швидкістю довільного доступу до даних (80+250 мс) відстають від НЖМД. 2. З 1995 р. на вітчизняному ринку з’явилися нові дискові накопичувачі:CD-R, CD-E та DVD. 3. На перших ПК (до 386-х) у вигляді окремих плат розширення встановлювалися контролери НГМД та НЖМД, часто вони об’єднувалися в одну плату. 4. Відносно задовільною є швидкість роботи таких карт у 16-кольоровому режимі. 5. Насправді частоту регенерації підвищують до 100 Гц і більше, щоб послабити мерехтіння і знизити стомлення очей оператора. 6. Зображення на екрані монітора доводиться регенерувати (відтворювати) як мінімум 25-30 разів за секунду, щоразу формуючи заново відеосигнал
Завдання №35

Записати слова у три колонки: разом, окремо, через дефіс.

Коли(б)то, будь(що), (ні)скільки, будь(коли), де(на)чому, поки(що), (що)хвилини, (як)небудь, де(в) чому, куди(небудь), все(таки), будь(який), (на)жаль, (до)речі.

 

Завдання № 36

Запишіть подані слова, знявши риску.

До/речі, на/ жаль, у/ цілому, на/ перед, по/ друге, на/ пере/ додні, по/ нашому, рік/ у/ рік, водно/ час, один/ в/ один, на/ зразок, по/ всяк/ час, по/ нині, без/ потреби, по/ закону, в/ досталь, все/ одно, де/ далі, у/ продовж, будь/ який, все/ таки, без/ потреби, як/ най/ краще, на/ весні, сам/ на/ сам, де/ не/ де, кінець/ кінцем.

 

Завдання № 37

Зніміть скісні риски, запишіть слова правильно.Ні/яка, не/форматований, ні/ким не/ форматований, не/форматувати, не/форматуючи, не/долік, не/здатний, не/обмежений, не/схожий, не/ відображати, не/обхідний, не/пов’язаний, не/пов’язаний з ідентифікацією, не/може, не/ма, не/має, не/залишиться, не/мають.


Завдання 38

Виправте, де потрібно, подані словосполучення та запишіть їх правильно.

Прийти у справі, працювати по схемі, черговий по району, по питаннях комерційної торгівлі, за дорученням, після повернення, по всіх напрямках, наказ по відділенню, по закону, у відповідності з …, по замовленню, по власному бажанню, протягом дня, говорити англійською, по пошті, звіт по практиці, при таких умовах, на протязі кварталу, покласти в кишеню, в дві години, будинок в три поверхи, вступити в аспірантуру, залучити в роботу, один день в місяць.

Завдання №39

Перекладіть українською мовою стійкі фрази (письмово).

На прошлой неделе, на удивление, на протяжении двух лет, на повестке дня, назвать по фамилии, на всякий случай, наверстать упущенное, меры по предупреждению.

Завдання № 40

Тестування.

1. Знайдіть рядок, де всі іменники ІІ відміни мають правильну форму родового відмінка.

а) блока, монтажа, плану, редактора,

б) вікна, екрана, запису, коду,

в) оператора, описа, виклику, проекта,

г) елементу, кування, вираза, типа.

 

2. Знайдіть рядок, де всі слова мають писатися через дефіс:

а) мікро/схема, напів/постійний, кеш/пам’ять,

б) відео/адаптер, алфавітно/цифровий, взаємо/замінний,

в) мікро/ЕОМ, інформаційно/переробний, міні/вежа,

г) мікро/схема, багато/задачний, компакт/диск.

 

3. Знайдіть рядок, де у всіх словах будуть писатися сполука НН:

а) призначе...ий, підвище...я, виведе...я,

б) приєдна...ий, орієнтовна...ий, проектува...я,

в) зародже...я, використа...я, накопиче...я,

г) введе...я, чи...ий, вираже...ий, розроблю...я.

 

4. Знайдіть рядок, де потрібно вставити на пропущеному місці букву И:

а) найкращ...й, през...дент, сист...ма,

б) щ...линний, ман...пуля тор, гл...бокий,

в) аналіт...чний, товщ...на, підвищ...ння,

г) матер...нська, гл...бокий, ідент...фікувати.

5. Знайдіть рядок, де у всі словах слід ставити м’який знак:

а) ін...ший, характер..., ємкіст...;

б) складаєт...ся, суспіль...ний, сер...йозно;

в) стійкіс...тю, біл...ше, ампул...с;

г) соціал...ний, поділяют...ся, встановлюют...


Завдання № 35


Сейчас читают про: