double arrow
Яке з визначень найбільш повно розкриває термін «глобалізація»?

3
A) наявність світового суспільства без всесвітнього уряду і держави;
Б) феномен злиття ринків окремих продуктів, які виробляються великими багатонаціональними корпораціями;
В) це процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що знаходить своє вираження в утворенні світового ринку капіталів, товарів і послуг.

7. Україна є членом наступних міжнародних інтеграційних угрупувань:

A) СНД, ГУАМ, ОЧЕС; В) Карпатський єврорегіон;
Б) ЄС, НАФТА, АСЕАН; Г) Світова організація торгівлі.

8. Міжнародна економіка вивчає:

А) закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків;

Б) закономірності міжкраїнного руху конкурентних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

В) закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики.

9. Світовий фінансовий ринок складається з таких, тісно пов’язаних між собою через систему міжнародних розрахунків, сегментів:

А) ринку цінних паперів, ринку валютних та фінансових деривативів;

Б)ринку валют, ринку цінних паперів та ринку фінансових деривативів;

В) ринку валют, ринку цінних паперів та ринку валютних деривативів.

10. Історично першою формою МЕВ є:

А)міжнародна трудова міграція; В)міжнародна торгівля;
Б) міжнародний рух капіталу; Г)міжнародне науково-технічне співробітництво.

 

3

Сейчас читают про: