double arrow

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

1

1. Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду

2. Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та рівнів їх взаємодії

3. Особливості та структуризація середовища міжнародних економічних відносин.

4. Характеристика політико-правового та соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин

5. Характеристика та взаємозв’язок форм міжнародних економічних відносин

6. Сутність та тенденції розвитку світового господарства

7. Форми міжнародного поділу праці та фактори його розвитку.

8. Сутність і форми міжнародної економічної діяльності підприємств

9. Сутнісні риси та основні сфери діяльності ТНК

10. Масштаби і основні характеристики діяльності транснаціональних компаній

11. Поняття та види вільних економічних зон

12. Поняття та особливості функціонування офшорних центрів

13. Показники результатів та динаміки міжнародної торгівлі

14. Показники обсягів та структури міжнародної торгівлі

15. Еволюція теорій міжнародної торгівлі

16. Зустрічна торгівля, її види та особливості

17. Методи міжнародної торгівлі: переваги і недоліки їх використання

18. Характеристика інституційних посередників в міжнародній торгівлі

19. Міжнародна біржова торгівля товарами, її структура та сучасні тенденції розвитку

20. Міжнародний аукціон, його сутність, види та способи проведення

21. Поняття та форми протекціонізму в торгівельно-економічних відносинах
22. Митний тариф, його функції та види

23. Класифікація нетарифних методів регулювання у міжнародній торгівлі

24. Методи стимулювання експорту у міжнародній торгівлі

25. Ліцензування і квотування у зовнішній торгівлі

26. Демпінг як засіб торгівельної політики, його види. Антидемпінгові мита та їх роль у розвитку міжнародної торгівлі

27. Основні фактори впливу на ціноутворення на світових товарних ринках

28. Базисні умови постачання (INCOTERMS) у міжнародній торгівлі

29. Роль Світової організації торгівлі у регулюванні міжнародної торгівлі

30. Товарна структура зовнішньоторговельної діяльності України

31. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України

32. Участь України у світовій торгівлі послугами

33. Джерела зовнішнього фінансування країн

34. Характеристика інституційної та валютної структури світового фінансового ринку35. Характеристика географічної та функціональної структури світового фінансового ринку

36. Характеристика світових фінансових центрів

37. Особливості розвитку світового ринку цінних паперів

38. Особливості діяльності транснаціональних банків

39. Причини сучасної світової фінансової кризи та її наслідки для розвитку економіки України

40. Види міжнародного інвестування та сучасні тенденції його розвитку

41. Порівняльна характеристика прямих та портфельних інвестицій

42. Світові тенденції руху прямих іноземних інвестицій

43. Фактори впливу на масштаби та структуру іноземного інвестування

44. Контрактні форми міжнародного інвестування

45. Роль спільних підприємств у міжнародних інвестиційних процесах

46. Роль злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі

47. Роль стратегічних альянсів у міжнародному бізнесу

48. Міжнародна інвестиційна діяльність України, її напрямки та масштаби

49. Напрями формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні

50. Міжнародний кредит, його функції та форми

51. Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу

52. Характеристика основних форм кредитування експорту

53. Організаційна структура та особливості діяльності групи Світового Банку

54. Роль міжнародних неурядових економічних організацій у розв’язанні зовнішньої заборгованості країн світу

55. Роль ЄБРР у кредитуванні національних економік

56. Види та умови кредитування МВФ

57. Етапи співробітництва України з МВФ

58. Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її розв’язання

59. Особливості розвитку регіональних ринків робочої сили за умов глобалізації

60. Сутність та сучасні види міжнародної трудової міграції

61. Роль міжнародної трудової міграції в економічному розвитку країн світу.

62. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої сили.

63. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції для країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили

64. Рівні регулювання процесів міжнародної трудової міграції

65. Україна у світових міграційних процесах

66. "Втеча інтелектуального капіталу", його причини, напрями, наслідки

67. Сутність валютного курсу та його види.

68. Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та ключові характеристики

69. Принципи організації валютних відносин в умовах золотомонетного стандарту

70. Основні характеристики та структурні принципи організації Генуезької валютної системи.

71. Особливості розвитку, причини та наслідки кризи Бреттон-Вудської валютної системи

72. Основні характеристики та структурні принципи функціонування Ямайської валютної системи.

73. Особливості становлення та розвитку європейської валютної системи

74. Валютний ринок, його функції та структура

75. Поняття та види валютного арбітражу

76. Види операцій на валютних ринках та їх характеристика

77. Фактори впливу на формування валютного курсу в Україні

78. Сутність та форми міжнародних розрахунків

79. Поняття та види акредитивної форми міжнародних розрахунків

80. Порівняльна характеристика акредитиву та інкасо

81. Порівняльна характеристика авансових платежів і платежів на “відкритий рахунок”

82. Сутність та структура платіжного балансу країни

83. Характеристика економічних факторів впливу на платіжний баланс держави

84. Характеристика структурних елементів платіжного балансу за методикою МВФ

85. Ключові інструменти та механізми відновлення рівноваги платіжного балансу

86. Платіжний баланс України: стан, динаміка та особливості формування

87. Рівні розвитку міжнародної економічної інтеграції

88. Етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції та їх характеристика

89. Оцінка позитивних та негативних наслідків інтеграції країни до регіональних економічних об’єднань

90. Етапи розвитку економічної інтеграції в Європейському Союзі

91. Характеристика інтеграційних процесів в Європі

92. Характеристика інтеграційних процесів у Північній Америці

93. Особливості інтеграції країн Південної та Центральної Америки

94. Особливості економічної інтеграції країн Азії

95. Особливості становлення та розвитку Азійсько-Тихоокеанського Економічного Співробітництва (АТЕС)

96. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції

97. Сутність, причини та наслідки глобалізації світової економіки

98. Фінансова глобалізація: поняття, основні форми її прояву та їх характеристика

99. Класифікація та характеристика глобальних проблем

100. Сутність та шляхи розв’язання глобальних екологічних проблем сучасності

101. Шляхи вирішення паливно-енергетичної та сировинної глобальних проблем

102. Сутність та сучасні форми прояву глобальної демографічної проблеми

103. Стратегічні напрями економічної інтеграції України

104. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації України

105. Участь України в інтеграційних об’єднаннях

106. Перспективи розвитку інтеграційного співробітництва на пострадянському просторі

107. Передумови формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

108. Напрями співробітництва України з ЄС

109. Інвестиційне співробітництво України з Європейським Союзом

110. Напрями співробітництва Україна-Росія

1

Сейчас читают про: