double arrow

Самостійна робота № 8. Тема: Розчини дійсні та недійсні, електролітична дисоціація, ізотонічний коефіцієнт. 

Тема: Розчини дійсні та недійсні, електролітична дисоціація, ізотонічний коефіцієнт.

 

Стислі теоретичні відомості

Розчинами називають однорідну суміш, яка складається із двох або більшого числа речовин, склад яких в деяких межах може безперервно змінюватися без стрибкоподібних змін властивостей.

Рідкі розчини поділяються на дві групи: розчини електролітів і розчини неелектролітів.

Розчини неелектролітів.

Суміші, в процесі утворення якої відсутні теплові і об’ємні ефекти називаються ідеальними розчинами. Властивості ідеальних розчинів подібні властивостям суміші ідеальних газів, не залежать від природи розчиненої речовини, а визначаються тільки концентрацією. Відповідно, єдиною причиною їх утворення є зростання ентропії при перемішуванні. По деяким властивостям до ідеальних розчинів близькі розчини безкінцевого розбавлення, в них можливо знехтувати взаємодією між частинками розчиненої речовини і взаємодією між частинками розчиненої речовини і розчинника.

Утворення реальних розчинів відбувається з тепловим і об’ємним ефектом. Ці ефекти можуть бути значними; наприклад, при розчиненні спирту в воді відбувається помітне збільшення температури і зменшення об’єму на 3,5%. Розчинність при заданій температурі залежить від природи розчиненої речовини і розчинника, їх агрегатних станів і зовнішніх умов.

 Сейчас читают про: