double arrow

Розчини електролітів.Електролітами називаються сполуки, які існують в розчині в вигляді іонів і проводять через розчин електричний струм.

По властивості утворення іонів в розчині електроліти поділяють на дві групи: слабі і сильні.

До сильних електролітів належать сильні кислоти, сильні основи і найбільша частина солей. Багато сильних електролітів кристалізуються в кристалах з іонною решіткою; часто сильними електролітами називають тільки такі речовини.

До слабих електролітів відносяться ковалентні сполуки, які підвергаються в воді частковій дисоціації. До них належать більшість органічних кислот, феноли, аміни.

У теорію розчинів Вант - Гофф вводить поняття ізотонічного коефіцієнту і, який показує, у скільки разів часткова концентрація електроліту більша, ніж часткова концентрація еквімолекулярного розчину неелектроліту.

де, n¢- чаткова концентрація електроліту

n- часткова концентрація неелектроліту;

Ізотонічний коефіцієнт показує, у скільки разів усі фізичні властивості розчинів електролітів яскравіше виражені, ніж фізичні властивості неелектролітів.

 

і=n¢/n; і=П¢/П; і=DР¢/DР; і= Dtк¢/Dtk; і=Dtз¢/Dtз.

 

Ізотонічний коефіцієнт знаходиться у такій залежності із ступенем електролітичної дисоціації.

∙ 100%

k – величина, яка показує на скільки іонів дисоціює молекула.

 Сейчас читают про: