double arrow

Стислі теоретичні відомості. Розчинність твердих речовин в рідинах визначається природою розчинника і розчиненої речовини, а також температурою 

Розчинність твердих речовин в рідинах визначається природою розчинника і розчиненої речовини, а також температурою. При розчиненні твердої речовини і рідині досягається концентрація, при якій тверда речовина дальше перестає розчинятися і встановляється рівновага між розчином і твердою речовиною. Такий розчин називається насиченим. Концентрація насиченого розчину будь-якої речовини при певній температурі постійна і характеризує розчинність цієї речовини.

При певних умовах можливо отримати розчини, концентрація яких вище концентрації насиченого розчину. Такі розчини називаються перенасиченими. Вони дуже не стійкі і при перемішуванні, струшуванні або попаданні в них твердих частинок розділяються на осадок розчиненої речовини і насичений розчин.

Розчинення твердих речовин відбувається поглинанням або виділенням теплоти, які звичайно відносять до одного молю розчиненої речовини. Різність в знаках теплового ефекту розчинення можливо пояснити тим, що при розчиненні твердих речовин в рідинах одночасно відбуваються два процеси – взаємодія молекул розчинника з молекулами або іонами твердої речовини (сольватація або при розчиненні в воді – гідратація) і руйнування твердої речовини з розміщенням її по всьому об’єму розчину. При сольватації енергія виділяється (DН1< 0), а на руйнування твердої речовини енергія затрачується (DН2 > 0). Сумарний тепловий ефект залежить від абсолютних значень DН1 і DН2 і може бути як позитивним, так і негативним.
При розчиненні в воді, наприклад хлориду калію з дуже міцною кристалічною решіткою, іони калію і хлорид-іони гідратуються і енергія DН1, яка виділяється при цьому, компенсує більшу частину енергії DН2, яка необхідна для руйнування кристалічної решітки. Відповідно, по абсолютному значенню DН2 більше, як DН1 і при розчиненні хлориду калію в воді теплота буде поглинатися з навколишнього середовища, процес ендотермічний. Процес розчинення в воді хлориду натрію практично не має теплового ефекту, так як енергія гідратації практично дорівнює енергії руйнування кристала. Розчинення кристалічного CuCI2×2H2O відбувається виділенням теплоти, процес екзотермічний, так як енергія гідратації значно перевищує енергію руйнування твердого тіла.

Знак теплового ефекту визначає і вплив температури на розчинність. Процес розчинення більшості твердих речовин ендотермічний і з підвищенням температури розчинність збільшується. Для деяких речовин з підвищенням температури розчинність зменшується, оскільки процес їх розчинення екзотермічний. 

Завдання для виконання самостійної роботи.

1. Що називають розчином?

2. Який розчин називається насиченим?

3. Який розчин називається перенасиченим?

4. Охарактеризувати фізико-хімічний аналіз розчинів.

5. Температура кристалізації розбавлених розчинів.

6. Температура кипіння розбавлених розчинів.

7. Пояснити процес сольватації.

8. Пояснити процес гідратації.

9. Скласти схему розчинення кристалів у воді.

10. Як впливає температура на розчинність твердих тіл?

 

Самостійна робота № 7

Тема: Перший та другий закон Коновалова. Визначення молекулярної ваги.

 

Стислі теоретичні відомостіСейчас читают про: