Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Системи водопостачання населених пунктів і промислових підприємств.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “Водопостачання та водовідведення” для студентів спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

 

Код № 2434

СКЛАЛИ:

Доценти кафедри ВВіОВР, к.т.н.

О.Й.Балінченко,

М.П.Омельченко

Затверждені на засіданні кафедри

ВВіОВР 28.10.09 (протокол № 4 )

 

Завідувач кафедри _____________

В.І.Нездоймінов

 

МАКІЇВКА – ДонНАБА – 2009р.


ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................................................4

 

рОЗДІЛ 1. Системи і схеми водопостачання. Основні данні для проектування СИСТЕМИ водопОСТАЧАННЯ. Норми та режими водоСПОЖИВаННЯ.................................................................................................................... .4

1.1. Системи і схеми водопостачання.. ...........................................................................................4

1.2. Основні данні для проектування системи водопостачання .................................................. 7

 

рОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВИТРАТ І ВІЛЬНОГО НАПОРУ ВОДИ. Системи І СХЕМИ внутрішнього водопроводу........................................................8

2.1. Визначення розрахункових витрат і вільного напору води....................................................8

2.2. Системи і схеми внутрішнього водопроводу будинків........................................................ 10

 

рОЗДІЛ 3. Проектування внутрішнього водопроводу будівлі....................12

3.1. Вибір системи і схеми трасування ........................................................................................12

3.2. Побудова аксонометричної схеми........................................................................................13

3.3. Гідравлічний розрахунок......................................................................................................17

3.4. Вибір водолічильника.........................................................................................................19

3.5. Визначення повного напору...............................................................................................20

3.6.Складання специфікації матеріалів та арматури................................................................21

 

рОЗДІЛ 4. Пневматичні установки. Протипожежне водопостачання будинків. СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ..................................................................21
4.1. Пневматичні установки............................................................................................................21

4.2. Протипожежне водопостачання...............................................................................................22

4.3. Спеціальне питне водопостачання...........................................................................................26

4.4. Водопостачання об’єктів будівництва.. ......................................................................27

 

рОЗДІЛ 5. Каналізація будівель (внутрішня)............................................................28

5.1. Системи внутрішньої каналізації та їх основні елементи.....................................................28

5.2. Матеріали та обладнання для систем внутрішньої каналізації.............................................28

5.3. Трасування та устій внутрішньої каналізаційної мережі......................................................34

5.4. Розрахунок внутрішньої каналізаційної мережі....................................................................36

5.5. Вентиляція каналізаційної мережі..........................................................................................39

5.6. Локальні каналізаційні установки..........................................................................................39

 

рОЗДІЛ 6. Внутрішні водостоки. Випробування і експлуатація Внутрішніх санітарно-технічних систем...............................................................40

6.1. Внутрішні водостоки................................................................................................................406.2. Випробування і приймання санітарно-технічних систем і пристроїв..................................47

6.3. Організація експлуатації санітарно-технічних систем..........................................................47

 

рОЗДІЛ 7. КВАРТАЛЬНА (Дворова) каналізація.........................................................47

7.1. Трасування мережі квартальної (дворової) каналізації........................................................47

7.2. Гідравлічний розрахунок мережі............................................................................................48

7.3. Побудова повздовжнього профілю........................................................................................52

7.4. Конструкція каналізаційного колодязя...................................................................................53

 

рОЗДІЛ 8. ЗОВНІШНІ СПОРУДИ ВОДОПРОВОДУ................................................................54

8.1. Водозабірні споруди водопроводу..........................................................................................54

8.2. Насосні станції..........................................................................................................................62

8.3. Зовнішня водопровідна мережа..............................................................................................64

8.4. Очисні споруди.........................................................................................................................68

8.5. Водонапірні і регулювальні споруди......................................................................................78

 

рОЗДІЛ 9. ЗОВНІШНІ СПОРУДИ КАНАЛІЗАЦІЇЇ...................................................................82

9.1. Види стічних вод.......................................................................................................................82

9.2. Принципова схема каналізації..................................................................................................82

9.3. Системи каналізації...................................................................................................................84

9.4. Норми і режим водовідведення................................................................................................85

9.5. Зовнішня каналізаційна мережа..............................................................................................87

9.6. Каналізаційні насосні станції...................................................................................................91

9.7.Очищення стічних вод...............................................................................................................93

 

ЛІТЕРАТУРА..................................................................................................................................100

 

 


 

Вступ

 

Предмет призначений дати знання по водопостачанню і каналізації, по устрою і проектуванню систем водопостачання і каналізації цивільних і промислових об'єктів будівництва.

По закінченню курсу студент повинен уміти запроектувати водопровід і каналізацію практично будь-якого об'єкту будівництва, згідно всім сучасним вимогам надійності, економічності і екологічної безпеки.

 

 

РАЗДЕЛ 1. Системи і схеми водопостачання. Основні данні для проектування водопровідної мережі. Норми та режими водоСПОЖИВання.

 

 

1.1. СИСТЕМИ І СХЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ.

 

Системи водопостачання населених пунктів і промислових підприємств.

Системи водопостачання або водопроводи — це комплекс інженерних споруд, призначених для забору води з джерела водопостачання, її очищення, зберігання і подання до споживачів.

Системи водопостачання або водопроводи класифікують по ряду ознак.

По вигляду обслуговуваного об'єкту підрозділяють на міські, селищні, промислові, сільськогосподарські, залізничні і ін.

За призначенням системи водопостачання підрозділяють на господарсько-питні системи водопостачання, призначені для подачі води на господарські і питні потреби населення і працівників підприємств; виробничі системи водопостачання, що забезпечують водою технологічні цехи; протипожежні системи водопостачання, які забезпечують подачу води для гасіння пожеж.

На основі техніко-економічних розрахунків часто влаштовують об'єднані системи водопостачання: господарсько-протипожежні, виробничо-протипожежні або виробнично- господарсько-протипожежні. Так, в містах і селищах влаштовують єдиний господарсько-протипожежний водопровід. На промислових підприємствах, як правило, споруджують два роздільні водопроводи — виробничі і господарсько-протипожежні. Об'єднаний виробничо-господарсько-протипожежний водопровід влаштовують тоді, коли для технологічних потреб підприємства потрібна невелика кількість води питної якості. На деяких промислових підприємствах влаштовують спеціальні протипожежні водопроводи.

За способом подачі води розрізняють самопливні водопроводи (гравітаційні) і водопроводи з механічною подачею води (за допомогою насосів).

По виду використовуваних джерел розрізняють водопроводи з поверхневих джерел — що забирають воду з річок, водосховищ, озер, морів, і водопроводи з підземних джерел (артезіанських, ключових). Є також водопроводи змішаного живлення — з джерел обох типів.

Системи водопостачання можуть обслуговувати як один об'єкт, наприклад, місто або промислове підприємство, так і декілька об'єктів. У останньому випадку таку систему називають груповою системою водопостачання. Систему водопостачання, обслуговуючу декілька крупних об'єктів, розташованих на значній відстані один від одного, називають районною системою водопостачання, або районним водопроводом. Невеликі системи водопостачання, обслуговуючі одну будівлю або невелику групу компактно розташованих будівель з довколишнього джерела, називають місцевими системами водопостачання. У випадках, коли окремі частини території мають значну різницю у відмітках, влаштовують зонні системи водопостачання. При такому рельєфі місцевості в мережі для високо розташованих ділянок насоси повинні підтримувати високий тиск, який неприпустимий в мережі для низько розташованих ділянок (зазвичай при 6-8-поверховый забудові в мережі підтримується тиск не більш 0,6 МПа). У зв'язку з цим водопровідну мережу раз розбивають на зони для кожної з яких встановлюють необхідний тиск.

 

Дата добавления: 2018-01-21; просмотров: 201; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома - страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 8774 - | 7145 - или читать все...

 

3.233.226.151 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.005 сек.