double arrow

Технічне водопостачання промислових підприємств

Водопостачання промислових підприємств для промислових потреб (технічне) може бути прямоточним, оборотним і з послідовним використовуванням води.

На мал. I.2 приведена схема прямоточного водопостачання промислового підприємства. Насосна станція 4, розташована поблизу водозабірної споруди, 5, подає воду для виробничих цілей в цехи по мережі 2. Для господарсько-протипожежних потреб селища 6 до цехів насосна станція 4 подає воду в самостійну мережу 7. Заздалегідь воду очищають на очисних спорудах 3.

Нерідко для виробничих цілей потрібна подача води різної якості і під різними тисками. В цьому випадку влаштовують дві або декілька самостійних мереж.

Воду, використану в технологічному процесі, видаляють в каналізаційну мережу та після відповідного очищення скидають у водоймище нижче за течією щодо об'єкту водопостачання.

Наряду з промисловими підприємствами (хімічні, нафтопереробні, металургійні заводи, ТЕЦ і ін.) воду використовують для цілей охолоджування і вона майже не забруднюється, а тільки нагрівається. Таку виробничу воду, як правило, використовують знов, заздалегідь охолодивши її.

На мал. I.3 приведена схема оборотного водопостачання промислового підприємства. Воду, що нагрілася, по самопливному трубопроводу 10 подають до насосної станції 2, звідки насосами підвищувальної насосної станції 7 перекачують по трубопроводу 3 на спеціальні споруди 4, перед призначені для охолоджування води (бризкальні басейни або градирні). Охолоджену воду по самопливному трубопроводу 6 повертають на насосну станцію 2 та насосами по напірним трубопроводам 9 направляють в цехи підприємства. При оборотному
водопостачанні частина води (3—5% загальної витрати) втрачається. Для поповнення втрат води в систему подають «свіжу» воду по трубопроводу 5.

Схема оборотного водопостачання економічно вигідна, коли промислове підприємство розташоване на значній відстані від джерела водопостачання або на значному піднесенні по відношенню до нього, оскільки в цих випадках при прямоточному водопостачанні будуть великі витрати електроенергії на подачу води. Також вигідно влаштовувати оборотне водопостачання, якщо витрата води у водоймищі мала, а потреби у виробничій воді великі.

Схему водопостачання з послідовним (або повторним) води застосовують в тих випадках, коли воду, що скидають після одного технологічного циклу, можна використовувати в другому, а іноді і в третьому технологічному циклі промислового підприємства. Воду, використану в декількох циклах, видаляють потім в каналізаційну мережу. Застосування такої схеми водопостачання економічно доцільне, коли необхідно скоротити витрату «свіжої» води. 

1.2. ОСНОВНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ.

Норми водоспоживання

Нормою водоспоживання називають кількість води, що витрачається на певні потреби в одиницю часу або на одиницю продукції, що виробляється.
Норми господарсько-питного водоспоживання розрізняють в населених пунктах і на промислових підприємствах.

У населених пунктах норми господарсько-питного водоспоживання призначають по [СНиП 2.04.02-84] залежно від ступеня впорядкування районів житлової забудови і кліматичних умов (табл.1.1).

 

Таблиця 1.1. Норми господарсько-питного водоспоживання в населених пунктах.

 

Ступінь впорядкування районів житлової забудови Норма на одного мешканця, середньодобова (за рік), л/доб
Будівлі, обладнані внутрішнім водопроводом і каналі за-цією, без ванн 125-160
Будівлі, обладнані внутрішнім водопроводом, каналізацією і ваннами з місцевими водонагрівачами 160-230
Будівлі, обладнані внутрішнім водопроводом, каналізацією і системою централізованого гарячого водопостачання. 230-350


На промислових підприємствах вода витрачається робітниками і службовцями на господарсько-питні потреби і для душів. Норми господарсько-питного водоспоживання на промислових підприємствах слід приймати згідно СНиП 2.04.02-84.

 


Сейчас читают про: