double arrow

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Електропривід з електромагнітною муфтою ковзання призначений для плавного регулювання швидкості робочого механізму. Електромагнітна муфта ковзання служить з’єднювальною ланкою між електродвигуном і робочим механізмом. Електромагнітна муфта ковзання (ЕМК) складається (див. рис. 6.1.) із ведучої частини - індуктора (1), з’єднаного з валом асинхронного двигуна М і веденої частини - якоря (3), зв’язаної з робочим механізмом (4). Індуктор виконується у вигляді масивного стакана із феромагнітного матеріалу. Магнітна система (якір) складається із двох зубчастих феромагнітних дисків, між якими знаходиться обмотка збудження (2). Між індуктором і магнітною системою є повітряний прошарок. Індуктор муфти обертається із швидкістю електродвигуна. При протіканні струму збудження в обмотці виникає магнітний потік, який викликає появу індукованих магнітних струмів в індукторі. Взаємодія цих струмів з магнітним потоком обмотки збудження створює обертовий момент, внаслідок чого частина муфти, яка з’єднана з робочим механізмом, приводиться в рух. При відсутності струму в обмотці збудження Iз (рис. 6.1) швидкість обертання веденої частини муфти відсутня, так як відсутнє ковзання. При рівності швидкостей електродвигуна і веденої частини муфти момент дорівнює нулю (оскільки індукована ЕРС буде рівною нулю).
Таким чином, електромагнітна муфта може передавати момент тільки за наявності ковзання між веденою частиною та індуктором.

Для під’єднання обмотки збудження муфти до джерела постійного струму служать струмознімальні кільця (5) з контактами (6).

Рівняння механічної характеристики привода з муфтою ковзання

(6.1)

де - відповідно швидкість веденого валу муфти і вала асинхронного двигуна, об/хв;

М – момент, що передається муфтою, кГм;

ІЗ – струм збудження муфти, А;

К – коефіцієнт пропорційності.

На рисунку 6.3 подана схема випробувань, а на рисунку 6.2 – механічні характеристики привода з електромагнітною муфтою ковзання. Як бачимо, механічні характеристики, що зображені суцільними лініями м’які і їх жорсткість недостатня. Для збільшення стабільності роботи привода під час регулювання швидкості вала РМ необхідно ввести в схему керування привода зворотній зв’язок за швидкістю.

Основною перевагою привода з електромагнітною муфтою ковзання є простота пристрою, легкість обслуговування і великий термін служби.

 

ПРОГРАМА РОБОТИ

2.1 Ознайомитися з обладнанням, зняти паспортні дані.

2.2 Дослідити механічні характеристики електроприводу ЕМК.

2.3 Дослідити регулювальну характеристику електроприводу з ЕМК.

 

Рисунок 6.1 – Електропривід з електромагнітною

Муфтою

 
  

 


Рисунок 6.2 – Механічні характеристики приводу з ЕМК

 

ОПИС СХЕМИ УСТАНОВКИ

Схема випробування подана на рисунку 6.3. Вона містить асинхронний двигун М, електромагнітну муфту ковзання ЕМК, електричне гальмо ЕГ, яке виконує функцію робочого механізму. Асинхронний двигун вмикається за допомогою автоматичного вимикача QF1. Обмотки електричного гальма ЕГ живляться від джерела постійної напруги 110 В. Увімкнення ЕГ здіснюється за допомогою автоматичного вимикача QF2.

Зміна навантаження на веденому валу здійснюється за допомогою реостата RR2 і контролюється амперметром РА3. Обмотка збудження електромагнітної муфти LEM живиться від випрямляча VD, приєднаного через трансформатор Т до мережі змінного струму. Регулювання струму та встановлення потрібної величини початкового струму в колі обмотки LEM (амперметр РА2) здійснюється за допомогою регулюючого реостата RR1. Для вимірювання швидкості електродвигуна М і веденого вала ( ) служать тахогенератори М1, М2 і відповідні тахометри.

 Сейчас читают про: