Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Послідовність виконання роботи
5.1 Підготовка до роботи

Вивчити схему дослідження, підключення вимірювальних приладів та потенціометрів для зміни вхідних та вихідних опорів, а відповідно, напруг і струмів.

 

5.2 Зняти вхідні статичні ВАХ транзистора ІБ = f(UБЕ) при UКЕ = const

5.2.1 Вхідні статичні характеристики транзистора знімають при двох значеннях напруги UКЕ , які встановлювати за допомогою потенціометра R2.

Встановити спочатку UКЕ = 0 В.

Змінюючи напругу між базою та емітером UБЕ потенціометром R1, зняти залежність ІБ = f(UБЕ). Вимірювані параметри заносити у таблицю 1.

5.2.2 Повторити пункт 5.2.1 для UКЕ =5 В.

 

5.3 Зняти вихідні статичні ВАХ транзистора ІК = f(UКЕ) при ІБ = const

5.3.1 Вихідні статичні ВАХ знімати при трьох значеннях базового струму ІБ , які встановлювати за допомогою потенціометра R1.

Встановити спочатку ІБ1= 500 мкА.

Змінюючи напругу між колектором та емітером UКЕ потенціометром R2, зняти залежність ІК = f(UКЕ). Вимірювані параметри заносити у таблицю 2.

5.3.2 Повторити пункти 5.2.1 та 5.2.2 для ІБ2 =1000 мкА, ІБ3 =2000 мкА

 

Таблиця 1

UКЕ = 0 В UКЕ = 5 В
UБЕ , В ІБ , мА UБЕ , В ІБ , мА
       
       
       
       
       
       

 

Таблиця 2

ІБ1 = 500 мкА ІБ2 = 1000 мкА ІБ3 = 2000 мкА
UКЕ , В ІК , мА UКЕ , В ІК , мА UКЕ , В ІК , мА
           
           
           
           
           

 

5.4 Побудова статичних характеристик транзистора.

За результатами вимірювань побудувати сімейства вхідних (в одній системі координат) та вихідних (в одній системі координат) статичних ВАХ транзистора на міліметровому папері.

 

5.5 Визначити основні параметри біполярного транзистора:

- вхідний опір;

- вихідний опір;

- коефіцієнт підсилення за струмом;

- коефіцієнт підсилення за напругою;

- коефіцієнт підсилення за потужністю.

6 Контрольні питання

1 Які електроди має БТ і вимоги до них?

2 Назвіть h-параметри БТ і їх фізичні властивості.

3 Запишіть взаємозв’язок коефіцієнтів передачі за струмом для транзисторів з спільним емітером, спільною базою та спільним колектором?
4 Які струми протікають в транзисторі?

5 Якими носіями зарядів викликаний кожний із струмів біполярного транзистора?

 

Зміст звіту

1 Найменування, мета роботи та обладнання

2 Схема дослідження

3 Результати дослідної частини: таблиці, вихідні і вхідні вольт-амперні характеристики.

4 Розрахунки основних параметрів.

5 Висновки з аналізом отриманих результатів

6 Відповіді на контрольні запитання

 

Література

Колонтаєвський Ю.П. Промислова електроніка та мікросхемотехніка.- К.: Каравела, 2003. – с.27-41.

Васильєва Л.Д., Медведенко Б.І., Якименко Ю.І. «Напівпровідникові прилади»: Підручник . – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2003. –с.105-118, с.122-126.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Дата добавления: 2018-01-21; просмотров: 209; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома - страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 8421 - | 6989 - или читать все...

 

18.212.83.37 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.