Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8
Тема: Дослідження мультивібратора

1 Мета роботи: Наближений розрахунок та вивчення особливостей роботи мультивібратора на транзисторах в автоколивальному режимі і дослідження його властивостей

 

2 Апаратура та прилади: ПЕОМ, програма Electronics Worbench.

 

3 Схема дослідження:

RК1 RБ2 RБ1 RК2

E С1

С2

С'1 S1 S2 С'2

VT1 VT2

Рис.1

4 Основні теоретичні положення:

Мультивібратор - це релаксаційний генератор, побудований на основі двокаскадного аперіодичного підсилювача напруги, в якому вихід першого каскаду з'єднаний з входом другого каскаду, а вихід другого – з входом першого. Завдяки цьому здійснюється 100 % зворотний додатній зв'язок паралельний за напругою.

Виконуються мультивібратори на основі електронних приладів, що мають на вольтамперній характеристиці ділянку з негативним опором (тунельні діоди, тиристори), а також на підсилювачах постійного струму з додатніми зворотними зв'язками (на транзисторах, ОП, цифрових і спеціальних ІМС). Електронні прилади в них працюють у ключових режимах.

Мультивібратори можуть працювати у трьох режимах:

- автоколивальному - чекаючомумультивібратор має один сталий і один квазісталий стани рівноваги. Зазвичай він знаходиться у сталому стані і переходить до квазісталого під дією зовнішнього електричного сигналу. Час перебування у квазісталому стані визначається внутрішніми процесами в схемі мультивібратора (часом розряду конденсатора С1 від напруги, що дорівнює Ек до 0) . Такі мультивібратори використовуються для формування імпульсів напруги необхідної тривалості, а також для затримки імпульсів на визначений час. Мультивібратор, що працює у такому режимі, називається одновібратором;

- режимі синхронізації – використовується мультивібратор, що працює в автоколивальному режимі, але його перехід із одного стану в інший забезпечується зовнішньою синхронізуючою напругою. Для його нормальної роботи в цьому режимі необхідно, щоб частота синхронізуючого сигналу перевищувала частоту власних коливань. Використовуються такі мультивібратори для створення генераторів стабільної частоти і при керуванні складними електронними пристроями, робота яких синхронізована якоюсь зовнішньою дією (синхронізація розгортки електронного осцилографа).

Принцип дії мультивібраторів - загалом, мультивібратори повинні забезпечувати стабільність частоти і довжини імпульсів, а також необхідну (зазвичай, мінімальну) тривалість їх фронтів.

 

 

5 Зміст звіту:

5.1 Найменування та мета роботи.

5.2 Схема мультивібратора.

5.3 Перелік приладів.
5.4 Порядок дій при дослідженні роботи мультивібратора в автоколивальному режимі.

5.5 Розрахунки і результати вимірювань (часові діаграми).

5.6 Висновки.

 

6 Контрольні питання:

6.1. До якого типу генераторів відноситься мультивібратор?

6.2 У яких режимах працює мультивібратор?

6.3 На основі яких електронних приладів виконуються мультивібратори?

6.4 Які стани рівноваги має одно вібратор та мультивібратор в автоколивальному режимі?

6.5 Які елементи принципової схеми автоколивального мультивібратора визначають тривалість його вихідних импульсів?

6.6 Який мультивібратор називається симетричним і у чому полягає умова його симетрії?

6.7 Які особливості схем запуску одновібраторів?

 

7 Література:

 

7.1 Гуржій А.М., Самсонов В.В., Поворознюк Н.І. Імпульсна та цифрова техніка: Підручник для учнів професійно- технічних навчальних закладів. – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. – 424 с..

7.2 Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков, “Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум.».- К.: «Каравела», 2003. - 368 с.

7.3 Основи технічної електроніки: У 2 кн. Кн.. 2. Схемотехніка: О-75 Підручник/В.І. Бойко, А.М. Гурій, В.Я. Жуйкою та ін. – К.: Вища шк.., 2007. – 510 с.

 

 

Дата добавления: 2018-01-21; просмотров: 291; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась - это был конец пары: "Что-то тут концом пахнет". 8096 - | 7763 - или читать все...

 

52.23.234.7 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.