double arrow

Для вдосконалення системи оплати праці повинне бути співвідношення та удосконалення механізмів державного та договірного регулювання.

2

 

Поняття мінімальної заробітної плати.

Винагорода, яку одержують працівники за свою роботу, не повинна бути меншою певного рівня, який вважається мінімаль­ним. Такою мінімальною заробітною платою є законодавче вста­новлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може проводитись оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці чи обсяг робіт.

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною га­рантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.

Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозра­хункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одер­жані внаслідок їх господарської діяльності.

Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, — це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також ча­стина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.

Об'єднання громадян оплачують працю найманих праців­ників з коштів, які формуються згідно з їх статутами.

Для того щоб правильно оплатити працю, слід визначити розмір витраченої праці. Встановлення норм часу на виконан­ня певних робіт або розмірів виробітку в тоннах, кубометрах, штуках на одиницю часу прийнято називати нормуванням праці.

Ознаки:

1. Виплачується тільки при виконанні встановленого робочого часу або о норм праці

2. Гарантує забезпечення мінім. прожиткового рівня

3. Нижче встановленого мінім. розміру з/пл. не проводиться при умові виконання норм праці. Ст3.ч.3 ЗУ «Про оплату праці» - «Якщо нараховано менше, то підприємство доплачує до рівня мін.з/пл»

4. До неї не включаються премії, доплати, надбавки

5. Вона є еквівалентом простої, не кваліфікаційної праці.

 

При визначенні розміру мін.з/пл.. враховується:

1. Вартісна величина мін. споживчого бюджету

2. Загальний рівень середньої з/пл..

3. Продуктивність праці

4. Рівень зайнятості

Розмір мін.з/пл.. встановлюється ВРУ за поданням КМУ один раз на рік під час затвердження Державного бюджету.

Нормування праці.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
2

Сейчас читают про: