double arrow
Що таке екосистема?Класифікація екосистем.

Екосисте́ма — це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.

Існують різноманітні підходи до класифікації екосистем.

І.По розміру: мікроекосистеми, мезоекосистеми,

макроекосистеми, континентальні екосистеми, глобальна екосистема - біосфера. II. По ландшафту: північні хвойні ліси, тундра, листяні ліси, тропічні ліси вологі, тропічні ліси сухі, прерії, савани, пустині, вічнозелені чагарники, гірські ліси (указані тільки континентальні екосистеми, водяні не указані).

III. По енергії:

-Природні екосистеми, рухомі енергією Сонця, несубсидовані

іншими видами енергії;

-Природні екосистеми, рухомі енергією Сонця, субсидовані

іншими джерелами природної енергії (вітер, дощ, та ін.);

-Екосистеми рухомі енергією Сонця і субсидовані додатковою

енергією людиною (це агроекосистеми);

-Індустріально-міські екосистеми, рухомі енергією палива

(копальневим, ядерним ...).

Наслідки руйнування озонового шару

Ослаблення озонового шару посилює потік сонячної радіації на землю і викликає у людей зростання числа ракових утворень шкіри. Також від підвищеного рівня випромінювання страждають рослини і тварини.
3.Що таке антропогенне навантаження?

Антропогенне навантаження- Прямий чи опосередкований вплив людини на довкілля або його окремі компоненти.

Антропогенне навантаження включає використання ресурсів популяцій видів, що входять до складу екосистем (полювання, риболовля, заготівля лікарських рослин, вирубування дерев), випас худоби, рекреаційну дію, забруднення (скидання у водоймища промислових, побутових і сільськогосподарських стоків, випадання з атмосфери зважених твердих речовин або кислотних дощів) та ін. Якщо антропогенне навантаження змінюється рік від року, то воно може бути причиною флуктуацій екосистем, якщо діє на екосистеми постійно - то причиною екологічної сукцесії. При раціональному природокористуванніантропогенне навантаження регулюється за допомогою екологічного нормування до рівня, який безпечний для екосистем.
Грабовий

1.Що таке Навко́лишнє приро́дне середо́вище

Навко́лишнє приро́дне середо́вище — всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині.

Первинни чинники середовища

Первинними чинниками середовища є вода, світло, температура, хімічні та механічні фактори.

Популяції

Популяції. Це сукупність особин одного виду, здатна до самовідновлення і відмежована від інших аналогічних сукупностей цього самого виду екологічними чи біологічними бар’єрами, що ускладнює обмін генетичною інформацією.

Кириченко

Класифікація процесів порушення природного середовища

Для класифікації процесів порушення природного середовища застосовують компонентний підхід (за компонентами природного середовища: стосовно атмосфери, гідросфери тощо) та функціональний (за однорідністю змісту заподіяних змін).


Сейчас читают про: