double arrow
Які групи негативного антропогенного впливу розрізняють за функціональним підходом?

За функціональним підходом розрізняють наступні групи негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище:

1) використання природних ресурсів (вилучення та виснаження);

2) порушення якості компонентів природного середовища;

3) вплив на людину і біоту;

4) вплив на глобальну екосистему Землі.

В межах кожної з наведених груп існують певні форми та види негативного антропогенного впливу.

Зростання чисельності населення на планеті та інтенсифікація людської діяльності в зв’язку з НТР призводить до різкого зростання антропогенного впливу на природу.

В наш час на фоні загальної деградації природного середовища створюються передумови для розвитку надзвичайних екологічних ситуацій та екологічних катастроф.

Що називають надзвичайними екологічними ситуаціями?Назвіть причини виникнення надзвичайних екологічних ситуацій?

Під надзвичайними екологічними ситуаціями розуміють виникнення раптових природних лих чи техногенних аварій, що супроводжуються великими економічними збитками. Під час надзвичайних екологічних ситуацій показники природного середовища істотно відхиляються від норми. Але такі відхилення недовготривалі, тривалий стан надзвичайної екологічної ситуації спричиняє виникнення екологічної катастрофи.

Причини виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та катастроф:

- Стихійні природні явища, які можуть бути спровоковані недбалою господарською діяльністю людей;
1999 рік –повені в Карпатах результат не тільки надмірного випадання опадів, а ще й результат масового вирубування карпатських лісів

- Не правильні технологічні рішення, як це сталося під час аварії на Чорнобильській АЕС;

- Свідоме руйнування природного середовища під час воєнних дій, або актів диверсії.

Екологічні катастрофи, деградація природного середовища, внаслідок господарської діяльності людини ведуть до серйозних планетарних змін, таких як: глобальне потепління, випадіння кислотних опадів, спустелювання, руйнування озонового екрану.

Винокурова

Що таке екосистема та її класифікація.

Екосисте́ма — це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.

Екосистема — термодинамічно відкрита сукупність біотичних екологічних компонентів і абіотичних джерел речовини і енергії, єдність і функціональний зв'язок яких в межах характерного для певної ділянки біосфери часу і простору (включаючи біосферу в цілому), що інформаційно саморозвивається, забезпечує перевищення на цій ділянці внутрішніх закономірних переміщень речовини, енергії та інформації над зовнішнім обміном (в тому числі між сусідніми аналогічними сукупностями) і на основі цього невизначено довгу саморегуляцію і розвиток цілого під керуючим впливом біотичних і біогенних складових.Розмір екосистеми може бути різним. Це може бути тропічний ліс Амазонської низовини, або окремий ставок, чи навіть домашній акваріум. Різні екосистеми зазвичай відокремлені географічними бар'єрами — пустелями, горами, океанами і т. ін., або є ізольованими іншим чином — так як річки або озера. З огляду на те, що ці межі ніколи не є абсолютно непроникними, екосистеми накладаються одна на одну. Таким чином можна сказати, вся Земля може розглядатись як одна екосистема.


Сейчас читают про: