double arrow

Описати типові дії, які можна виконувати з даними


Фільтрування даних — це швидкий і зручний спосіб пошуку даних у діапазоні клітинок або в таблиці та роботи з ними. Наприклад, можна виконати фільтрування, щоб переглянути лише вказані значення, найбільші чи найменші значення або швидко відобразити повторювані значення.

Сортування даних є складовою аналізу даних. Можна відсортувати список імен в алфавітному порядку, скласти список товарів за рівнем запасів від найбільшого до найменшого або впорядкувати рядки за кольорами чи піктограмами.

Редагування даних клітинок.Безпосередньо в клітинках редагують дані, довжина яких сумісна з їхніми розмірами. Якщо дані в поточній клітинці неправильні, то їх можна легко вилучати натисканням на клавішу Delete

Типи діаграм. Способи створення діаграм

Гістограми - найбільш розповсюджений тип діаграм. Вони зручні для відображення дискретних даних.

Лінійна діаграма – це, по суті, гістограма, яка повернута на 900 за часовою стрілкою. Перевагазастосування лінійних діаграм полягає у тому, що на них легше розташувати мітки категорій.

Кругова діаграма – її корисно використовувати для відображення пропорції або частини чогось відносно цілого.
Крапкова діаграма –ще один розповсюджений тип діаграм. Вони відрізняються від інших типів діаграм тим, що по двох осях такої діаграми відкладаються значення.

Діаграма з областями – схожа на розмальований різними кольорами графік. На відміну від графіків, які відображають ступінь зміни, діаграма з областями дозволяє визначити об’єм та значимість змін.

Кільцева діаграма – схожа на кругову діаграму, але, на відміну від неї, може представляти декілька рядів даних.

Більшість діаграм, наприклад стовпчасті діаграми або гістограми, можна будувати на основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуш. Проте для деяких типів діаграм (наприклад, секторних і бульбашкових) потрібно впорядкувати дані особливим способом.

1. Упорядкуйте на аркуші дані, з яких потрібно побудувати діаграму.

2. Виділіть клітинки з даними, які потрібно використати в діаграмі.

3. На вкладці Вставлення у групі Діаграмивиберіть тип діаграми, а потім виберіть підтип, який потрібно використати.

4. За промовчанням діаграма розташовується на аркуші як вбудована діаграма діаграма. Якщо діаграму потрібно розташувати на окремому аркуш діаграми, змініть її розташування

5. Створеній діаграмі автоматично призначається ім’я, наприклад Діаграма1, якщо це перша діаграма на аркуші.

33. Структура і форматування діаграм.

Область діаграми — cтиль межі, її колір, колір та вид заливки, формат написів та інші;

Область побудови — cтиль межі, її колір, колір та вид заливки, наявність сітки та інші;Назва діаграми, назва осей — cтиль межі, її колір, колір та вид заливки, текст, формат шрифту, вирівнювання та інші;

Ряд (даних) — кількість точок даних, їхні величини, розташування тощо;

Точка — геометрична фігура, її розміри, стиль межі, її колір, колір та вид заливки, наявність підписів даних та інші;

Легенда — розташування, стиль межі, її колір, колір та вид заливки, формат шрифту написів та ін.;

Осі — найменша й найбільша величини, ціна основних і додаткових поділок, колір і тип ліній, вирівнювання та інші.

Форматування

Для того, щоб змінити форматування будь-якого елемента діаграми, необхідно на ньому викликати контексне меню та обрати відповідний пункт.

Вибрати Формат області діаграми… для того, щоб викликати вікно діалогу Область діаграми

Вибрати Формат комірки для того, щоб викликати вікно діалогу Область побудови діаграми.

Вибрати Формат заголовку для того, щоб викликати вікно діалогу Головний заголовок

Вибрати Формат рядів даних для того, щоб викликати вікно діалогу Ряд даних

Вибрати Формат легенди для того, щоб викликати вікно діалогу Легенда

Вибрати Тип діаграми для того, щоб змінити тип діаграми.Сейчас читают про: