double arrow

Охарактеризувати способи створення нового стилю в ЕТ


Стилі істотно спрощують роботу користувача. Стиль створюється у наступний спосіб:

  • Необхідно виділити комірку параметри якої будуть включені у стиль.
  • Вибрати пункт Формат – Стиль.
  • У вікні Стиль полі «Имя стиля» ввести назву нового стилю і клацнути по кнопці «Изменить».
  • Після останньої дії буде виведено діалог «Формат ячеек» в якому потрібно задати параметри нового формату.
  • Після визначення параметрів закрити діалог «Формат ячеек» і в діалозі «Стиль» клацнути по кнопці ОК.

Охарактеризувати форматування даних в ЕТ

Поняття формату включає такі параметри:

- шрифт (тип, розмір, накреслення, колір);

- формат чисел;

- спосіб вирівнювання;

- розміри (ширина і висота) кліток;

- обрамлення кліток;

- візерунок фону.

Автоформат. Встановити формат активної клітки чи діапазону виконати команду: Формат→Автоформат.

Формат чисел. Excel автоматично розпізнає формат чисел при введенні (якщо введення починається з символа $ – грошовий). Щоб встановити формат чисел виділеного діапазону: Формат → Формат ячеек →Число ...

Формат даних. Дані в Excel виводяться на екран у певному форматі. За замовчуванням інформація виводиться у форматі Общий. Можна змінити формат подання інформації у виділених комірках.
 

Вирівнювання даних у клітках. За замовчуванням Excel вирівнює вміст клітки по нижньому краю, текст – по лівій границі колонки; число – по правій. Змінити вирівнювання: Формат → Формат ячеек →Выравнивание (а також Орієнтацію).

Розміри колонок і рядків: Формат → Строка →Высота і Формат → Столбец →Ширина (або мишею).

Границі виділеного діапазону: Формат → Формат ячеек → Рамка. (Встановлення фону: Формат → Лист → Подложка )

Типи операторів в ЕТ. Привести приклади.

Арифметичні оператори — застосовуються при роботі з числами. Результатом виконання арифметичної операції завжди є число.

Оператори порівняння — використовуються для порівняння двох чисел. В результаті виконання операції порівняння виходить логічне значення: істина або брехня.

Текстовий оператор — застосовується для позначення операції об'єднання декількох послідовностей символів в одну послідовність символів.

Адресні оператори — використовуються при засланнях на вічка. Призначення операторів приведене в таблиці

Арифметичні оператори Призначення операторів
+ (знак плюс) Складання
- (знак мінус) Віднімання (або унарний мінус, наприклад —1)
/ (коса риска) Ділення
* (зірочка) Множення
 
   
Оператори порівняння  
= (знак рівності) Рівно
> (знак більший) Більше
< (знак менший) Менше
>= (знак більше і знак рівності) Більше або рівно
<= (знак менше і знак рівності) Менше або рівно
<> (знак менше і знак більший) Не рівно
Текстовий оператор  
& (амперсанд) Об'єднання двох текстових рядків в одну
Адресні оператори  
: (двокрапка) Заслання на всі вічка між кордонами діапазону включно.
(кома) Заслання на об'єднання вічок діапазонів.
(пропуск) Заслання на загальні вічка діапазонів.
     

Вирази і функції в ЕТ. Правила утворення виразівВирази в Excel бувають арифметичні та логічні. Арифметичний вираз у результаті дає числове значення (позитивне, від'ємне, дробове число). Логічний вираз результат в результаті може дати лише 2 значення: «ЛОЖЬ» або «ИСТИНА» — одне число або більше іншого, або не більше, інших варіантів немає.

Функціямив MicrosoftExcel називають об'єднання декількох обчислювальних операцій для розв’язання визначеної задачі. Функції в MicrosoftExcel являють собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якості аргументів указуються числові значення або адреси вічок.Сейчас читают про: