double arrow

Охарактеризувати появу символів ##### при виконанні розрахунків.


Якщо у результаті введення числа або обчислень за формулою клітинка заповнюється символами ''#'', то це означає, що ширина комірки недостатня для виведення значення і потрібно розширити її.

46. Критерій пошуку. Способи фільтрації даних в електронній таблиці. Розширений фільтр.

Критерії бувають двох типів.

1. Критерії обчислення – це критерії, що є результатом обчислення формули. Наприклад, інтервал критеріїв =F7>СРЗНАЧ($F$7:$F$21 ) виводить на екран рядки, що мають у стовпці F значення більше, ніж середнє значення розмірів у вічках F7:F21 . Формула повинна повертати логічне значення ЛОЖЬ абоИСТИНА .При фільтрації будуть доступні тільки ті рядки, значення яких будуть додавати формулі значення ИСТИНА .

2. Критерії порівняння – це набір умов для пошуку, використовуваний для витягу даних при запитах за прикладом. Критерій порівняння може бути послідовністю символів (константою) або вираженням (наприклад, Ціна > 700 ).

Фільтрація – процес вибирання із таблиці рядків, що задовольняють певній умові.

В Excel передбачено два засоби фільтрації: автофільтр, та розширений фільтр.

Авто фільтр застосовується тоді, коли умова вибору стосується тільки одного стовпця або складається з умов щодо значень кількох стовпців, з’єднаних сполучником «і».
Розширений фільтр дозволяє застосувати складніші умови відбору, його використовують, якщо авто фільтр не дає результату. Фільтри обох типів застосовуються до таблиць, які в першому рядку містять заголовки стовпців.

47. Порядок вибору необхідної функції. Категорії функції

У діалоговому вікні Майстер функцій: крок 1 з 2 (див. рис. 1) у списку Категорія необхідно вибрати категорію функції, потім у списку Виберіть функцію слід вибрати функцію і натиснути кнопку ОК або двічі клацнути лівою кнопкою миші за назвою вибраної функції.

Функції сумісності

Аналітичні функції

Функції баз даних

Функції дати й часу

Інженерні функції

Фінансові функції

Інформаційні функції

Логічні функції

Функції для роботи з посиланнями та масивами

Математичні та тригонометричні функції

Статистичні функції

Текстові функції

Користувацькі функції, інстальовані з надбудовами

Веб-функції

 

48. Створення або заміна деякого формату відображення чиселСейчас читают про: