double arrow

Основи техніко-економічного розрахунку трубопроводів.


Вибір найвигіднішого діаметра трубопроводу залежить від визначеної найвигіднішої швидкості руху рідини. Якщо величину швидкості прийняти малою при заданій витраті рідини, то трубопровід вийде відносно великого діаметра ( ). При цьому втрати напору (енергії) на подолання гідравлічних опорів в трубопроводі будуть відносно малими ( ), що в свою чергу, приведе до зменшення споживаної потужності насосів. Вони будуть низьконапірними. Але збільшення діаметру труб збільшує його будівельну вартість.

При зменшені діаметра труб – зменшується їх будівельна вартість, але збільшується втрати напору (енергії) при здійснені тієї ж самої витрати рідини в трубопроводі. Насоси при цьому будуть високонапірними, що приводить до збільшення споживаної потужності насосів. Також збільшується експлуатаційні витрати високонапірних насосних станцій.

Таким чином, щоб вибрати найвигідніший діаметр трубопроводу необхідно провести техніко-економічне порівняння ряду варіантів (для різних діаметрів), які повинні враховувати всі фактори, що впливають на вартість як капітальних споруджень ( трубопроводу і насосних станцій) так і всіх експлуатаційних затрат, пов’язаних з роботою насосних установок і трубопроводів.

Якщо всі капітальні затрати спорудження трубопровідної системи Ктр і насосної станції (разом з насосами) Кн з урахуванням їх вартості, що приходяться на один рік (термін експлуатації насосної станції і трубопроводів складає 10…15 років), то сумарне їх значення буде ( ). Всі експлуатаційні затрати, що пов’язані з роботою трубопроводу Етр (ремонт, амортизація, обслуговування) і експлуатаційні затрати, що пов’язані з роботою насосної установки Ен (споживана енергія, ремонт, амортизація, обслуговування), що пораховані за один рік, то їх сумарні затрати для прийнятого (одного) діаметра трубопроводу буде . Сумарне значення капітальних (перерахованих на один рік роботи насосної установки) і експлуатаційних затрат становить

, грн. (144)

Таким же чином проводять розрахунки для інших, близьких до порахованого, діаметрів трубопроводу (наприклад: 100, 150, 200, 250, 300, 350 мм).

Діаметр трубопроводу, для якого величина С буде найменшою, є діаметром економічно найвигіднішим.


Сейчас читают про: