double arrow

Контроль за правильністю складання податкової звітності


 

Студент-практикант ознайомлюється із: об’єктами контролю достовірності показників податкової звітності, джерелами інформації, методичними прийомами та процедурами контролю.

Студенту-практиканту необхідно перевірити документи про реєстрацію організації чи установи державного сектору платником податків, у тому числі платником податку на додану вартість; перелік податків, які належить сплачувати організації чи установі із урахуванням специфіки діяльності; правильність складання форм податкової звітності.

Студент-практикант вивчає: склад та зміст податкової звітності, порядок її складання, затвердження та терміни подання органам ДФС.

Для контролю достовірності показників податкової звітності студент-практикант перевіряє:

ü правильність визначення бази оподаткування;

ü правильність застосування податкових ставок (встановлюється шляхом порівняння фактичних ставок з їх значенням, регламентованим нормативними документами для відповідних видів діяльності тощо);

ü правомірність застосування пільг при розрахунках і сплаті податків;

ü правильність віднесення податків на відповідні джерела їх сплати (за рахунок коштів загального чи спеціального фонду, заробітної плати персоналу);

ü правильність відшкодування податків з бюджету;

ü правильність нарахування податків (вивчаються записи в регістрах обліку за рахунком 64 «Розрахунки із податків та платежів», аналітичний облік за кожним податком, збором і обов’язковим платежем на відповідних субрахунках).

ü правильність складання декларацій, розрахунків і інших форм податкової звітності;

ü повноту і своєчасність перерахування кожного податку, збору та іншого обов’язкового платежу до бюджету. ü правильність визначення бази нарахування єдиного соціального внеску;ü правильність застосування ставок єдиного соціального внеску для кожної бази його нарахування (сум нарахованої заробітної плати за видами виплат; винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, тощо) або утримання із заробітної плати працівників;

ü правильність визначення сум єдиного соціального внеску;

ü правильність і своєчасність складання і подання форм звітності;

ü повноту і своєчасність перерахування єдиного соціального внеску.

Студент-практикант розробляє:

1. Порядок перевірки достовірності показників кожної форми податкової звітності за джерелами інформації, методичними прийомами та процедурами контролю показників податкової звітності ( табл.4.38).

Таблиця 4.38

Контроль показників податкової звітності

Назва звітності Джерело інформації Методичні прийоми контролю Процедури контролю
       

2. Контрольну таблицю дотримання термінів складання та подання податкової звітності органам ДФС (див. табл.4.35).

Додатки: Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, Податкова декларація з ПДВ (якщо бюджетна установа є платником ПДВ), Податкова декларація екологічного податку (при наявності джерела забруднення), Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1 – ДФ), Звіт щодо сум нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Звіт про суми податкових пільг та інші форми податкової звітності, які складає організація чи установа

 


Сейчас читают про: