double arrow
Шляхи, що пройдені вантажем або вантажно захоплюючим пристроєм під час пусків та гальмувань.

 

а) При підніманні вантажу

 

S р.пг. = V п / 2 * t р.пг . м

 

S т.пг. = V п / 2 * t т.пг . м,

 

де V п - швидкість підйому, м/с

t р.пг – час розгону при підйомі вантажу

t р.пг - час гальмування при підйомі вантажу

 

б) При спуску вантажу

S р.пг. = V п / 2 * t рсг . м

 

S т.пг. = V п / 2 * t т.сг . м,

 

в) При підйомі вантажно захоплюючого пристрою

 

S р.пг. = V п / 2 * t рпо . м

 

S т.пг. = V п / 2 * t т.по . м,

 

г) При спуску вантажно захоплюючого пристрою

 

S р.пг. = V п / 2 * t рсо . м

 

S т.пг. = V п / 2 * t т.со . м.

 

3.6. Шляхи, що проходить вантаж або вантажно захватний пристрій з встановленою швидкістю :

 

а) При підніманні вантажу

 

S у.пг. = Н – S р.пг.- Sт.пг м

 

б) При спуску вантажу

 

S у.сг. = Н – S р.сг.- Sт.сг м

 

в) При підйомі вантажно захоплюючого пристрою

 

S у.по. = Н – S р. по.- Sт. по м

 

г) При спуску вантажно захоплюючого пристрою

 

S у.со. = Н – S р. со.- Sт. со м

 

3.7. Час роботи з встановленою швидкістю та час паузи :

а) При підніманні вантажу

tу.пг = Sупг / Vп с

 

б) При спуску вантажу

tу.сг = Sусг / Vп с

 

в) При підйомі вантажно захоплюючого пристрою

tу.по = Sупо / Vп с

 

г) При спуску вантажно захоплюючого пристрою

 

tу.со = Sусо / Vп с

 

д) Час паузи

t п = t ц – Σ tp / 4 с

 

де t ц - час циклу, с

Σ tp – сумарний час роботи, с

 

Σ tp = t р.пг + t у.пг + t т.пг + t р.сг + t у.сг + t r.сг + tр. по + t у.по + t т.по + tр.со + t у.со + t т.со, с

 

Будуємо швидкісну та навантажувальну діаграми приводу (мал. 1)

 


Сейчас читают про: