double arrow

Короткі теоретичні відомості


 

Після ремонту двигунів постійного струму щітки мають бути встановлені на нейтралі, що забезпечить найменшу реакцію якоря та поменшить комутацію. Положення нейтралі визначають індуктивним методом при нерухомому якорі. До затискачів якоря підключають мілівольтметр РV, а на обмотку збудження LM подають малу напругу постійного струму від джерела живлення GВ (рис. 8.1).

 

Рисунок 8.1 – Схема для визначення нейтралі двигуна постійного струму

 

У момент замикання контакту К відмічають напрям відхилення стрілки вольтметра. На двигуні відпускають болти закріплення траверси та пересувають траверсу зі щітками в обидва боки. Правильним є пересування у той бік, у якому відхилення стрілки вольтметра під час подачі напруги на обмотку збудження зменшується. При встановленні щіток на нейтраль замикання контакту К не приводить до відхилення стрілки вольтметра.

Під час наладки електроприводів при відсутності маркірування виводів обмоток якоря та збудження двигуна постійного струму передбачуваний напрям обертання вала визначають таким чином. Збирають схему рис. 8.1, підключивши до якоря двигуна вольтметр зі шкалою 3 - 7 В. Не подаючи напруги на обмотку збудження, повільно обертають якір та відключаютьмаксимальну величину відхилення стрілки вольтметра. Далі подають напругу 2 - 4 В на обмотку збудження такої полярності, щоб при обертанні якоря відхилення стрілки вольтметру збільшувалось. Відмічають, полярність підключення вольтметра до обмотки якоря та джерела живлення до обмотки збудження.

Якщо при підключенні обмоток двигуна до мережі дотримуватися цієї ж полярності, то його вал буде обертатись у той же бік, у якому його обертали вручну під час досліду.

При відсутності таблички на асинхронному двигуні його синхронну швидкість можна визначити, знаючи кількість пар полюсів. Для експериментального визначення кількості пар полюсів проводять такий дослід. Мілівольтметр підключають до однієї фази асинхронного двигуна і рукою обертають його вал. Під дією залишкового магнетизму в обмотці статора виникає ЕРС, що спричиняв періодичне відхилення стрілки вольтметра. Кількість відхилень стрілки в один бік за один оберт ротора дорівнює кількості пар полюсів.

 


Сейчас читают про: