double arrow

Короткі теоретичні відомості


 

Усі двигуни після ремонту повинні мати такі ж позначення виводів обмоток, як і нові. Маркірування обмоток статора трифазних асинхронних двигунів наведено у табл. 7.1

 

Таблиця 7.1 Маркірування виводів обмоток статора трифазних асинхронних двигунів

Схема з’єднання обмоток Кількість виводів Назва виводу Позначення виводу
початок кінець
Відкрита схема Перша фаза Друга фаза Третя фаза С1 С2 С3 С4 С5 С6
З’єднання зіркою 3 чи 4 Перша фаза Друга фаза Третя фаза Нульова точка С1 С2 С3 0  
З’єднання трикутником Перший вивід Другий вивід Третій вивід С1 С2 С3

 

Позначення виводів обмоток нанесені гравіруванням на спеціальних бирках, які щільно закріплені на проводах обмоток чи витиснені на ввідній колодці поруч з виводами.

У малих електричних двигунах застосовують позначення виводів різнокольоровими проводами, кольори яких наведені у табл. 7.3.

Після проведення ремонту обмоток двигуна їх потрібно маркірувати відповідно до табл. 7.1, 7.2, 7.3. При цьому початки та кінці обмоток можуть бути визначені індукційним методом. Спочатку визначають виводи кожної обмотки за допомогою мегомметра, мосту чи універсального вимірювального приладу. Для перевірки правильності з’єднань виводів використовують джерело постійного струму (акумулятор чи лабораторний блок живлення) та мілівольтметр. Схеми перевірки виводів обмотки статора трифазного асинхронного двигуна наведено на рис. 7.1.

Маркірування обмоток двигунів постійного струму наведене у табл.7.2.

До однієї з обмоток за допомогою кнопки SВ короткочасно підключають джерело постійного струму GВ, а до іншої обмотки вмикають вольтметр PV. Якщо у момент подачі напруги на першу обмотку за допомогою кнопки SВ стрілка вольтметра відхиляється вправо (у бік додатних значень напруги), то „+” джерела живлення і „—” вольтметра з’єднані з однойменними виводами обмоток (П1 та П2 на рис. 7.1, а). Такий же дослід здійснюють і для третьої обмотки.

 

Таблиця 7.2 Маркірування виводів обмоток двигунів постійного струму

Обмотки Якоря Додаткових полюсів Компенсаційна Послідовного збудження Незалежного збудження Паралельного збудження
Початок Я1 Д1 К1 С1 Н1 Ш1
Кінець Я2 Д2 К2 С2 Н2 Ш2

 

За результатами дослідів маркірують печатки П1, П2, П3 та кінці К1, К2, К3 обмоток статора відповідно до вимог табл. 7.1. Для перевірки правильності визначення початків та кінців обмоток збирають схему, наведену на рис, 7.1, б. Дві обмотки вмикають послідовно і короткочасно підключають до джерела постійного струму. До третьої обмотки підключають вольтметр. При з’єднанні перших двох обмоток однойменними виводами у момент натискання кнопку SВ стрілка вольтметра не відхиляється. Якщо стрілка відхиляється, то перші дві обмотки з’єднані різнойменними виводами.

 

Таблиця 7.3 Колір проводів для трифазних асинхронних двигунів

Схема з’єднання обмотки Кількість виводів Назва виводу Колір виводу
початок кінець
Відкрита схема Перша фаза Друга фаза Третя фаза Жовтий Зелений Червоний Жовтий з чорним Зелений з чорним Червоний з чорним
З’єднання зіркою 3 чи 4 Перша фаза Друга фаза Третя фаза Нульова точка Жовтий Зелений Червоний Чорний
З’єднання трикутником Перший вивід Другий вивід Третій вивід Жовтий Зелений Червоний

 

Рисунок 7.1 - Схеми перевірки виводів обмотки статора трифазного асинхронного двигуна

 

Індукційний метод, застосовують також для перевірки відповідності полярності вмикання паралельної та послідовної обмоток збудження двигуна постійного струму змішаного збудження. Для цього збирають схему наведену на рис. 7.2.

Якщо „+” джерела живлення GB та „+” вольтметра; РV з’єднані з однойменними виводами незалежної LM1та послідовної LМ2 обмоток збудження, то у момент натискання на кнопку SВ стрілка вольтметра відхиляється вправо, а при відпусканні кнопки – вліво. Підключення обмотки LM1 до мережі сдід виконувати з тією ж полярністю, що і до джерела GB (Н1 до „+”, Н2 до „—”). Обмотку LМ2 виводом С1 підключають до виводу якоря Я2, а на вивід Я1 подають „+” мережі живлення.

Рисунок 7.2 - Схема перевірки відповідності полярності вмикання паралельної та послідовної обмоток збудження двигуна постійного струму змішаного збудження

 


Сейчас читают про: