double arrow

Короткі теоретичні відомості


 

Монтаж електричних машин невеликої потужності з формою виконання на лапах можна розділити на два етапи. На першому етапі підготовлюють підставу для електричної машини, на другому встановлюють їх на підготовлену підставу.

В якості підстави для електричних машин можуть бути використані чавуні та сталеві плити, зварні металеві рами, металеві кронштейни або салаки. Всі ці конструкції кріплять на бетонних фундаментах, на полу, перекриттях, кронштейнах та інших за допомогою болтів або штирів.

Сполучення валу електродвигуна з валом робочого механізму або валом електричних машин між собою може проводитися за допомогою ремінної і фрикційної передач, фланцевого з’єднання валів, зубчатої передачі і сполучних муфт.

Ремінна передача. При ремінній і клинореміній передачах необхідною умовою правильної роботи електродвигуна з привідним механізмом є дотримання паралельності їх валів та збігу середніх ліній (по ширині) шківів. Вивіряння проводять за допомогою сталевої лінійки або шнура.

Фрикційна передача. Її застосовують для приєднання мікроприводів. Вона складається з фрикційних дисків, насаджуваних на вали, що сполучаються.

Фланцеве з’єднання валів. Фланці виготовляють в моноліті з валом машин і сполучають між собою болтами, що входять в отвори під дією легких ударів свинцевої кувалди. При цьому болти повинні щільно входити в отвір фланця. З’єднання виходить жорстке і забезпечує роботу валів, що сполучаються, без зсуву у вузлах сполучення.Застосовується для приєднання машин з одноопорними валами. В цьому випадку як другу опору використовують саме з’єднання валів.

Зубчата передача. При зубчатій передачі добиваються паралельності валів двигуна та привідної з ним в обертання машини та правильного зчеплення зубчатих шестерінок. Ці умови будуть дотримані тоді, коли зазор між зубами шестерні по всій товщині шестерні буде однаковим. Величину зазору перевіряють щупом.

Сполучні муфти. Сполучають вали муфтами різних типів. З’єднання можуть бути жорсткими, напівжорстким та еластичними (гнучкими).

Жорстке з’єднання валів. Застосовують в тих випадках, коли необхідно забезпечити роботу валів, що сполучаються, як єдиний вал. Для жорсткого з’єднання валів в якості муфт застосовують перерізно-звертуні муфти та зубчаті муфти.

Перерізно-звернуті муфти складаються з двох напівмуфт, що насаджені на кінці з’єднувальних валів. Напівмуфти мають виступ для центрування, виточку що з’єднані між собою болтами, зі щільною посадкою в отворах напівмуфт під розвертку.

Зубчаті муфти складаються з двох маточин, закріплених шпонками на кінцях з’єднаних валів. На зовнішній поверхні маточини маються зубці, що входять в щеплення з внутрішніми зубчатим венцем напівмуфти, надітим на маточину. Між собою напівмуфти з’єднані болтами.

Напівжорстке з’єднання валів. Застосовують для з’єднання валів турбогенераторів з валами парових турбін. З цією метою використовують напівжорсткі зубчато-пружині муфти (муфти змінної жорсткості).

Зубчато-пружина муфта складається з двох напівмуфт, насаджених на кінці з’єднаних валів. Дві напівмуфти з’єднанні між собою гнучкою хвилеподібною стрічковою пружиною (компенсатором), що охоплює зубці обох напівмуфт. Зовні муфта закрита кожухом.

Еластичне з’єднання валів. Застосовують коли можливе бокове або кутове зміщення валів у вузлах з’єднання. З цією метою використовують втулочко-пальцеві муфти.Вона складається з двох напівмуфт, що кріпляться на конціх з’єднувальних валів. Еластичність з’єднання досягається за рахунок болтів-пальців з насадженими на них шкіряними або резиновими шайбами. Одним кінцем палець закручується щільно у напівмуфту, а другий вставляється в отвір напівмуфти з невеликим зазором. При усіх способах з’єднання валів електричної машини положення електродвигуна перевіряють за рівнем та високу і регулюють за допомогою металевих прокладок.

Центрівка валів. Це - операція, від якої залежить надійність та довговічність експлуатації електричних машин. Центрівка валів включає дві основні операції: вивіряння осі загального валу та усунення кутових і бічних зсувів валів машин, що сполучаються, і механізмів.

Вивіряння осі загального валу. Вивіряння проводять по рівню. Для цього вал першої машини І встановлюють горизонтально: рівень укладений на кожну з шийок валу у підшипників, повинен давати однакові значення по величині, але із зворотними знаками, До валу першої машини прицентровють вал другої машини ІІ, при цьому рівень, встановлений на шийку валу у підшипника, повинен мати ті значення, по величині і напряму, що і на шийці у підшипника.

Перед центрівкою валів необхідно виконати наступні підготовчі роботи: підготовку робочого місця; перевірку шийок валів, стан напівмуфт; підготовку напівмуфт до посадки; нагрів напівмуфт; насадку пнапівмуфт; попередню перевірку збігу лінії валів; перевірку радіального биття валів та напівмуфт, а також напівмуфт на осьове биття.

Центрівку валів можна проводити за допомогою однієї або двох пар радикально-осьових скоб; за напівмуфтами; з застосування пристрою з електромагнітним або стрічковим притиском методом обходу однієї точкою.

Збірка, підгін та з’єднання муфт виконується після остаточної центрівки валів.

Перед з’єднанням машин з жорсткими та напівжорсткими муфтами необхідно переконатися у відсутності на торцевих поверхнях подряпин, вибоїн, задирок та інших нерівностей.

Рухомі з’єднання, виконані за допомогою зубчатих муфт, перевіряють на можливість осьового зсуву, зазорів у щеплені таі правильності кроку чіпляння зубців (припускається відхилення по товщині зуба та в кроці ±0,05 мм).

При збірці пружинних муфт перевіряють розміри пазів між зубами напівмуфт та можливість осьового переміщення пружин

В еластичних муфт перевіряють діаметр гумового або шкіряного набивання та отворів для них. Різниця в діаметрі припускає 2-4 мм. Зазор між торцями напівмуфт припускається в межах 5-8 мм.

 


Сейчас читают про: